Ecomakala: meer bos dankzij duurzame houtskool

Launy Dondo
16 juni 2017
In de Democratische Republiek Congo vormt de ontbossing van het Nationaal Park Virunga een ernstig gevaar voor de biodiversiteit. De bloei van de illegale handel in ‘makala’ (houtskool) uit het park bedreigt immers de natuurlijke hulpbronnen. De lokale gemeenschap is echter afhankelijk van houtskool voor de energievoorziening. Daarom heeft WWF-België (World Wide Fund for Nature) samen met zijn partners het project Ecomakala opgezet: aan de rand van het park produceert het duurzame makala of ‘ecomakala’.

 

Duurzame houtskool produceren en verbruik verminderen

Het project Ecomakala werd in 2007 door de ngo WWF-België opgericht met de steun van de Europese Unie. Doel: duurzame herbebossing garanderen in samenwerking met kleine plantageboeren. Het project geeft de plantageboeren de kans coöperaties op te richten om ecomakala in de handel te brengen. Ook vrouwen worden bij het project betrokken. Zo hebben al ongeveer 400 vrouwen deelgenomen aan de herbebossingsactiviteiten. Tot nu toe werd maar liefst 10.000 hectare grond herbebost. Het WWF wil daar de komende tien jaar nog eens 10.000 hectare aan toevoegen.

Het project Ecomakala wil bovendien de inwoners van Goma ertoe aanzetten eten te bereiden op efficiëntere houtstoofjes die 30 procent minder houtskool verbruiken dan de traditionele houtstoofjes.

Een plantage van het project Ecomakala
© WWF Belgium/Mone Van Geyt

Behoud biodiversiteit

We verliezen te vaak uit het oog dat bossen de groene long van de planeet zijn. Het Nationaal Park Virunga herbergt maar liefst 627 grassoorten, 126 liaansoorten en 107 boomsoorten. Je vindt er eveneens een bijzonder diverse fauna: 218 zoogdiersoorten waaronder de iconische berggorilla, 706 vogelsoorten, 109 reptielsoorten en 78 amfibiesoorten. Indrukwekkende vulkanen, vele meren en een bijzondere geografische site getuigen stuk voor stuk van een uiterst rijk natuurlijk erfgoed. Het is dus absoluut noodzakelijk het behoud van deze uitzonderlijke biodiversiteit te garanderen

Samenwerking met lokale bevolking

Hand in hand samenwerken met de kleine boeren in de regio was van bij het begin een prioriteit voor het WWF. De lokale bevolking staat immers centraal in het project omdat ze grotendeels (meer dan 90%) afhankelijk is van houtskool voor de energievoorziening. Maar de herbebossing van 10.000 hectare grond verspreid over de hele provincie vraagt een doeltreffende technische, administratieve en logistieke organisatie. Partnerschappen met lokale verenigingen leidden tot de oprichting van kweekplaatsen voor plantjes, maar zorgden eveneens voor de begeleiding en opleiding van plantageboeren op vlak van de aanplanting en het beheer van plantages.

De vrijwilligers zitten in een cirkel
© WWF Belgium/Mone Van Geyt

De lokale bevolking staat immers centraal in het project omdat ze grotendeels (meer dan 90%) afhankelijk is van houtskool voor de energievoorziening.

Twee vrouwen dragen zware zakken op hun rug.
© WWF Belgium/Mone Van Geyt

Agrobosbouw en honingproductie

Het project Ecomakala gaat verder dan houtvoorziening en de productie van ecomakala. Het past ook binnen een nieuwe economie gebaseerd op agrobosbouw die bomen met landbouwgewassen combineert. Dat levert nieuwe bronnen van inkomsten of levensmiddelen zoals honing op. De plantageboer blijft op die manier levensmiddelen produceren, maar diversifieert zijn toekomstige inkomsten dankzij de bomen. Binnen het project "Makala kwa mafaa yetu", dat wordt ondersteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, hebben het WWF en zijn partner VECO (Vredeseilanden) ook op rijst- en koffieplantages bomen aangeplant.

De plantageboer blijft op die manier levensmiddelen produceren, maar diversifieert zijn toekomstige inkomsten dankzij de bomen.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal het project Ecomakala van het WWF de komende vijf jaar blijven ondersteunen. Op het programma voor de periode 2017-2021 staan de ontwikkeling en het beheer van communautaire bosaanplanting, de vermindering van de houtskoolbehoefte en het doeltreffend grondgebruik ten voordele van duurzame productie.

 

Een vrouw aan het werk
© WWF Belgium/Mone Van Geyt
Bossen DR Congo
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 22 /25 Biodiversiteitstop in Mexico zet belangrijke stappen vooruit