Een belangrijke missie bij de VN in New York

Flore De Pauw & Launy Dondo
02 december 2019
Flore De Pauw en Launy Dondo vertegenwoordigden de Belgische jongeren op een VN-forum over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Ontdek hun relaas.

Wie?

 

Flore De Pauw en Launy Dondo, Belgische VN-jongerenvertegenwoordiger van respectievelijk de Vlaamse Jeugdraad en de Conseil de la jeunesse.

 

Wat?

 

Ze vertegenwoordigden de Belgische jongeren op een VN-forum op hoog niveau over de SDG’s.

 

Waarom?

 

Jongerenparticipatie is absoluut geen vanzelfsprekendheid! We moeten er blijven over waken dat jongeren een stem krijgen in debatten zoals het VN-forum over de SDG’s.

VN-jongerenvertegenwoordiger is een superinteressant mandaat waarmee je van twee werelden proeft. Langs de ene kant ben je bezig met jongeren en jeugdwerk, langs de andere kant ook met het internationale niveau en buitenlandse zaken.

De ‘VN’ (Verenigde Naties) staat niet zomaar in onze titel en daarom trokken Launy en ik in juli 2019 naar New York om het High Level Political Forum (HLPF) bij te wonen. Dat is een VN-vergadering waarop de SDG’s – of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen– door de lidstaten geëvalueerd worden.

 

Kort een daadkrachtig bezoek

De eerste dagen waren aangenaam overweldigend: we ontdekten Manhattan, leerden de andere VN-jongerenvertegenwoordigers kennen en probeerden onze weg in het VN-hoofdkwartier te vinden. Geloof me, daar heb je toch een paar dagen voor nodig. Als Belgische VN-jongerenvertegenwoordiger ga je maar één keer naar New York. Ons plan? Er een kort en daadkrachtig bezoek van maken en zoveel mogelijk beleven op die 8 dagen.

Ons plan? Er een kort en daadkrachtig bezoek van maken en zoveel mogelijk beleven op die 8 dagen.

We hadden geen tijd te verliezen. Vanaf dag 1 woonden we vanaf 7 uur de ochtendvergadering van de Major Group of Children & Youth bij. De wat? Even wat omkadering. Op het HLPF krijgen verschillende ‘major groups’ een forum. Dat zijn groepen die bestaan uit ondervertegenwoordigde groepen in de maatschappij die er vaak veel baat bij hebben dat de SDG’s vooruitgang boeken.

Naast bijvoorbeeld inheemse volkeren en vrouwen heb je dus ook een ‘major group’ voor kinderen en jongeren en daar maken we als VN-jongerenvertegenwoordiger deel van uit. Dankzij die ochtendvergaderingen kregen we een beter zicht op wat er allemaal voor interessants op het programma stond die dag. Bovendien maakten we zo kennis met jongeren uit de civiele samenleving vanuit de hele wereld.

Na de ochtendvergadering spoedden we ons naar het VN-gebouw om de meeting met de Belgische delegatie bij te wonen. In een bijna lege ‘delegates lounge’ overliepen we de agenda van die dag. De ochtenden die volgen, verliepen gelijkaardig.

Flore De Pauw en Launy Dondo, samen met andere jongerenvertegenwoordigers, voor een reusachtige vlag van de EU.
© Flore De Pauw

Ethische en duurzame mode

Naast ochtendvergaderingen, woonden we ook heel wat side events (nevenactiviteiten) bij met titels als: “Tackling poverty from below” of “Data revolution for Ensuring Decent Work for All with a focus on youth”. Of een side event over ethische en duurzame mode dat we toevallig zelf organiseerden op de Permanente Vertegenwoordiging van België!

We zouden geen “VN-jongerenvertegenwoordigers” zijn, moesten we niet een beetje afwijken van het nogal droge format dat doorgaans gebruikt wordt op side events (wat natuurlijk niets afdoet aan de inhoud). We bevroegen ons publiek over hun (duurzame) kledingkeuzes, lieten hen stellingen kiezen en gingen daarover met hen in debat.

Ook onze panelleden waren niet de usual UN suspects. Zo deelde Launy haar kennis over duurzame en ethische labels, sprak mode-activiste Céline Semaan over circulaire economie en haar ‘Slow Factory’ en leerde Elena Arengo van het International Labor Rights Forum het publiek wat bij over de sociale kant van het verhaal en arbeidsrechten.

 

Op de tafel blijven kloppen

Daarnaast probeerden we met de andere VN-jongerenvertegenwoordigers zoveel mogelijk het belang van jongerenvertegenwoordigers uit het globale Zuiden te benadrukken. Tot op heden is die groep immers ondervertegenwoordigd. Maar ook jongerenparticipatie in het algemeen moet blijven benoemd worden.

We regelden een afspraak met Inga Rhoda King, de president van ECOSOC (= het orgaan dat de economische en sociale aspecten van de VN coördineert), en met Maria Fernanda Espinose, de president van de Algemene Vergadering van de VN. Weetje: de Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordiger Hajar rende haar na de officiële openingssessie achterna om een afspraak te regelen. Protocol moet je soms omzeilen.

Kritische stemmen, van onder andere jongeren, zijn broodnodig om lidstaten eraan te herinneren dat we soms niet zo goed bezig zijn als sommigen willen laten uitschijnen.

Samenvattend was het een razend interessante ervaring die ons ook de realiteit onder de neus hield. Jongerenparticipatie is absoluut geen vanzelfsprekendheid! We moeten er blijven over waken dat jongeren een stem krijgen in debatten als deze. Kritische stemmen, van onder andere jongeren, zijn broodnodig om lidstaten eraan te herinneren dat we soms niet zo goed bezig zijn als sommigen willen laten uitschijnen. Integendeel. Er staan ons nog enorme uitdagingen te wachten op vlak van klimaatveranderingen, armoede en vrede & veiligheid. De SDG’s zijn een goed beginpunt maar moeten meer zijn dan een mooi verhaaltje. En daarom moeten we met zijn allen op de tafel blijven kloppen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties
Terug Globetrotters
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 2 /12 2030 is nu: een plan voor de SDG’s