Een gezond milieu voor de volgende generatie

Julia Moisan
26 juni 2018
Elk jaar sterven 1,7 miljoen kinderen als gevolg van milieuvervuiling. Dat blijkt uit twee rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2017: ‘Don’t pollute my future!’ en ‘Inheriting a sustainable world ?’.

Elk jaar sterven bijna 1,7 miljoen kinderen onder de vijf jaar  – meer dan een op vier sterfgevallen in deze leeftijdsgroep - als gevolg van milieukwalen zoals luchtverontreiniging binnen en buiten, passief roken, onveilig drinkwater, slechte sanitaire voorzieningen en ontoereikende hygiëne. Deze milieukwalen kunnen immers ziekten veroorzaken zoals diarree, malaria en longontsteking. Volgens Dr. Margaret Chan, ex-directeur-generaal van WHO, zijn kinderen extra kwetsbaar voor vervuilde lucht en water omdat hun immuunsysteem nog in ontwikkeling is. Een gezonder milieu – met onder meer veilig drinkwater en schone brandstof voor het koken – kan de kindersterfte dus drastisch doen dalen.

Bovendien begint de blootstelling aan milieukwalen ruim voor de geboorte van het kind, wanneer het nog in de baarmoeder leeft. Hoe groter de blootstelling, hoe groter het risico op vroeggeboorte is. Maar ook: hoe groter de blootstelling aan verontreiniging binnen en buiten en aan passief roken, hoe groter het risico is om later hartziekten, longontsteking of chronische ademhalingsaandoeningen zoals astma te ontwikkelen.

Diverse maatregelen kunnen genomen worden: betere toegang tot veilig drinkwater, minder verontreiniging binnen en buiten (ook in scholen), betere sanitaire voorzieningen en hygiëne (vooral voor zwangere vrouwen), lagere blootstelling van zwangere vrouwen aan passief roken...

Elk jaar sterven bijna 570.000 kinderen jonger dan vijf aan ademhalingsaandoeningen, 361.000 kinderen sterven aan diarree door gebrek aan veilig drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen, 270.000 te vroeg geboren kinderen sterven in hun eerste levensmaand en bijna 200.000 kinderen sterven aan malaria, een ziekte die voorkomen kan worden door milieumaatregelen.

Ook verkeerd gerecycleerd elektronisch en elektrisch afval (bijvoorbeeld oude ’s) kan kinderen blootstellen aan toxines, wat kan leiden tot concentratiestoornissen, verminderde intelligentie, longschade of kanker. Helaas zal dit soort afval tussen 2014 en 2018 naar verwachting met 19% toenemen, tot 50 miljoen ton in 2018.

Diverse maatregelen kunnen genomen worden: betere toegang tot veilig drinkwater, minder verontreiniging binnen en buiten (ook in scholen), betere sanitaire voorzieningen en hygiëne (vooral voor zwangere vrouwen), lagere blootstelling van zwangere vrouwen aan passief roken, minder geluidshinder, en voorlichting van kinderen over het belang van goede voeding. Op het gebied van ruimtelijke ordening kan worden gezorgd voor meer groene ruimten, veilige voetgangerszones en fietspaden en in de landbouw moet het gebruik van pesticiden worden teruggedrongen en moet er een verbod komen op kinderarbeid.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG3.2) stellen dat tegen 2030 geen boreling of kind onder de vijf jaar oud meer mag sterven aan een voorkombare ziekte. Om dat doel te halen, moeten al deze maatregelen zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Kinderen Kinderrechten Vervuiling
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 8 /9 Kinderen in een digitale wereld