Een groenere economie creëert 24 miljoen nieuwe banen

Freija Poot & Chris Simoens
18 juni 2018
Volgens het rapport ‘Greening with jobs’ van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zal de overgang naar een groene economie 6 miljoen banen kosten, maar ter compensatie zullen er ook 24 miljoen nieuwe banen gecreëerd worden.

Groenere economie

Een groenere economie betekent een omslag naar een economie gebaseerd op hernieuwbare biologische bronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen om chemicaliën, materialen en producten te produceren. Daarnaast dient de energiesector duurzame praktijken aan te nemen zoals de energiemix veranderen, elektrische voertuigen gebruiken en de gebouwen energie-efficiënter maken.

 

Impact

De overgang naar een groene economie blijft niet zonder gevolgen. Het ILO-rapport voorziet dat 6 miljoen jobs verloren zullen gaan, maar tegelijkertijd worden er 24 miljoen nieuwe jobs gecreëerd, vooral in de sectoren hernieuwbare energie en bouw. In feite komen er in de meeste economische sectoren banen bij, slechts 14 van de 163 onderzochte sectoren zullen banen verliezen. De meeste jobs – meer dan 2 miljoen - vallen weg bij de winning en de raffinage van petroleum. Vooral het Midden-Oosten en Afrika zijn daarvan het slachtoffer omdat beide regio’s, naast mijnbouw, sterk afhangen van fossiele brandstof.

De overstap naar een kringloopeconomie brengt dan weer 6 miljoen banen op. Deze legt de nadruk op recyclage, herstel, huur en herverwerking in tegenstelling tot een traditionele economie die de producten na gebruik gewoon weggooit. Sowieso zal de klimaatverandering voor meer hittestress zorgen. Het rapport stelt dat daardoor 2% van de werkuren door ziekte zullen verloren gaan tegen 2030.

De lage- en sommige middeninkomenslanden hebben steun nodig om een milieuvriendelijke duurzame economie uit te bouwen waar niemand uit de boot valt.

Het juiste beleid

Het beleid moet op de veranderingen inspelen ten einde de te verwachten impact en baanverlies te temperen. De lage- en sommige middeninkomenslanden hebben steun nodig om een milieuvriendelijke duurzame economie uit te bouwen waar niemand uit de boot valt. Daarnaast moeten landen opleidingen voorzien in de vaardigheden die onmisbaar zijn bij de overgang naar een groenere economie, onder meer voor een meer doorgedreven biologische landbouw.

Het rapport doet verder een oproep om het beleid rond sociale bescherming -en milieu beter op elkaar af te stemmen zodat zowel het inkomen van arbeiders als een groene economie erop vooruitgaan. Zo zouden een transfer van cash, een sterkere sociale zekerheid en een beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen bijdragen tot een snellere economische groei, meer werkgelegenheid , een eerlijke inkomensverdeling en een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Ten slotte breekt het rapport een lans voor een sociale dialoog waar zowel werkgevers, werknemers en overheid aan deelnemen. Op die manier kunnen de sociale en economische doelstellingen gemakkelijker verzoend worden met de noden van een gezond milieu.

ILO is een belangrijke partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Werkgelegenheid ILO
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 16 /39 Ik ben stratus 3, en jij?