Een nieuwe Afrikaans-Europese alliantie

Alisson De Leenheer
02 oktober 2018
Op 12 september van dit jaar sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in zijn toespraak over de Staat van de Unie de wens uit een “Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en werkgelegenheid” tot stand te brengen.

De sterke demografische groei in Afrika vormt een grote uitdaging. “Tegen 2050 telt Afrika 2,5 miljard inwoners. Een op de vier mensen op aarde is tegen die tijd Afrikaan”, aldus Juncker. Bovendien zijn in een aantal landen corruptie en slecht bestuur evenzeer problemen die het continent moet aanpakken. De tijd dringt dan ook om duurzame oplossingen te vinden voor een betere toekomst voor iedereen.

Via de alliantie willen beide continenten de banden met elkaar versterken, maar ook duurzaam investeren en de werkgelegenheid bevorderen. Zo acht Juncker het mogelijk om de komende vijf jaar 10 miljoen banen in Afrika te creëren en geleidelijk vrijhandel tot stand te brengen tussen beide continenten.

Juncker bracht het in zijn toespraak als volgt onder woorden: “We moeten meer investeren in onze betrekkingen met dit grootse en nobele continent en de Afrikaanse naties. En we moeten deze relatie niet meer uitsluitend beschouwen als donor van ontwikkelingshulp. Een dergelijke benadering is ontoereikend. En in feite vernederend voor Afrika. Afrika heeft geen liefdadigheid nodig, maar een evenwichtig en gelijkwaardig partnerschap. En wij Europeanen hebben dit partnerschap evenzeer nodig.”

Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid en tevens vicevoorzitter van de Commissie, verklaarde dat Europa en Afrika dezelfde belangen hebben en dat beide een sterker Afrika willen. Het is trouwens zo dat 40 percent van de buitenlandse investeerders uit Europa komt, wat ons tot de belangrijkste handelspartner van Afrika maakt.

Afrika heeft geen liefdadigheid nodig, maar een evenwichtig en gelijkwaardig partnerschap. En wij Europeanen hebben dit partnerschap evenzeer nodig.

Jean-Claude Juncker

44 miljard euro

Een ander thema dat Juncker aansneed, was het Plan voor externe investeringen (EIP) om tegen 2020 een bedrag van 44 miljard euro in Afrika te investeren. Het plan werd in september 2017 voorgesteld en is bedoeld om het partnerschap met de Afrikaanse landen en het Europese nabuurschap te stimuleren door de particuliere sector ruimte te geven en zo de Duurzame Ontwikkkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken.

Hervormingen kunnen niet van de grond komen zonder concrete initiatieven voor strategische investeringen en meer werkgelegenheid. De hefbomen daarvoor zijn particuliere investeerders aantrekken, middelen vrijmaken voor onderwijs en opleidingen, de handel bevorderen en een gunstig zakenklimaat scheppen.

Om een en ander te concretiseren wil de alliantie tegen 2027 Erasmus+ openstellen voor 105.000 studenten; 24 miljoen mensen toegang geven tot wegen die in alle seizoenen bruikbaar zijn; 750.000 personen meer vaardigheden laten verwerven in een beroepsopleiding; en 30 miljoen mensen en bedrijven toegang geven tot elektriciteit dankzij de gezamenlijke investeringen van de EU in hernieuwbare energie en een verhoging van de capaciteit voor de opwekking van elektriciteit met 5 GW.

 

Europese Unie Afrika Werkgelegenheid
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 10 /31 Gezocht: Junior Experten