Elk kind heeft recht op onderwijs

Lander Paesen
11 januari 2018
37 jaar geleden kwam ik in contact met een Canadese dokter die opvang bood aan Vietnamese en Cambodjaanse bootvluchtelingen. Na tien jaar als vrijwilligster te hebben gewerkt was ik echt gebeten door ontwikkelingshulp. In 1990 stichtte ik dan ook mijn eigen ontwikkelingsorganisatie, Cunina. Het beste bewijs dat we als individu ook het verschil kunnen maken.
Sophie Vangheel

 

WIE?
Sophie Vangheel – Oprichtster en algemeen directeur van Cunina.

WAT?
Cunina - een Vlaamse ngo die kansarme kinderen in het Zuiden naar school stuurt via persoonlijke peterschappen.

WAAROM?
Een kind bepaalt niet waar het geboren wordt. Ongeacht zijn/haar politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond, elk kind heeft recht op degelijk onderwijs.

Godin van de Wieg

Nergens kiest een kind ervoor waar het geboren wordt. Toch heeft de plaats waar de wieg staat een allesbepalende rol in het verdere levensverloop van een pasgeboren kind. Met deze wetenschap trekt Cunina - de Latijnse Godin van de Wieg - naar kansarme gebieden om kinderen stap voor stap uit deze vicieuze cirkel van armoede te helpen. Vandaag heb ik met Cunina al meer dan 130 onderwijsprojecten gerealiseerd. Van het hooggebergte in Nepal tot in het arme Haïti, wereldwijd hebben onze scholen de onderwijskansen van kinderen aanzienlijk verbeterd. Het is onze persoonlijke aanpak met behulp van individuele peterschappen die daarbij het verschil maakt. Onze peterschappen, meestal engagementen van 12 tot 14 jaar, hebben op die manier al meer dan 13.500 kinderen op de schoolbanken geholpen: van lager tot middelbaar onderwijs en in sommige gevallen zelfs tot voortgezet onderwijs.

Onze peterschappen, meestal engagementen van 12 tot 14 jaar, hebben op die manier al meer dan 13.500 kinderen op de schoolbanken geholpen.

Music & Arts School

Naast de individuele peterschappen hebben we ook een luik projectwerking dat voor een sterke lokale verankering zorgt. Zelf kom ik net terug uit Oeganda, samen met Brazilië, Haïti, Zuid-Afrika, Nepal en de Filipijnen één van onze zes partnerlanden. Daar hebben we met veel toeters en bellen een op en top Belgisch naaiatelier ingehuldigd. Jongeren van 12 en 13 jaar kunnen zich er uitleven met textiel. Het naaiatelier kwam er nadat we eerder al met succes een slaapzaal hadden laten bouwen. Deze biedt aan 250 weeskinderen beschutting tegen regen en malariamuggen. Momenteel starten we in het Himalayagebergte in Nepal een ‘Music & Arts School’ op met de steun van de Love Tomorrow Foundation van Tomorrowland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat we de voorbije 27 jaar met Cunina verwezenlijkt hebben, vervult me met trots. Trots dat we zoveel kinderen op de schoolbanken hebben geholpen, maar ook trots dat we dit zonder overheidssteun hebben kunnen realiseren. Ongezien in België! Vraag maar aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo die ik op mijn 69ste verjaardag in Geel mocht ontvangen. Ik kan gerust stellen dat Cunina als ngo één van de voorlopers is geweest op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo ga ik zelf naar heel wat bedrijven om er te praten over Cunina en om hen warm te maken voor onze organisatie. Omdat we een geweldig palmares kunnen voorleggen en omdat onze werkingskosten bijzonder laag liggen (8,93% in 2016), lukt dat meestal ook. Daarnaast zijn onze ambassadeurs (Nathalie Meskens, Sabine De Vos, Luc Appermont en Wouter Torfs) een belangrijk uithangbord. Ze slagen er steeds weer in om ons bij het grote publiek te introduceren.

Onderwijs
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 13 /22 Achter de tralies met Within without Walls