Evaluaties via tablet verhogen kwaliteit van ziekenhuizen

Chris Simoens
01 december 2016
Onderwijs, gezondheidszorg, natuurbescherming, landbouw…: alle kunnen ze baat hebben bij digitalisering. Ziehier een voorbeeld.

De firma BlueSquare wil de gezondheidszorg in hospitalen verbeteren in ruim 20 landen, waaronder Benin, Niger, Burkina Faso en Kyrgyzstan. Ze benut daartoe het instrument ‘OpenRBF’ (results based financing): ziekenhuizen krijgen extra geld als ze goed presteren.

Collega’s van andere hospitalen vullen om de 3 maand een evaluatieformulier in op een tablet (peer review). Ze checken de tevredenheid van de patiënten, de kwaliteit van de hygiëne, de bevallingen en operaties, hoeveel kinderen gevaccineerd werden en zo meer. De evaluatoren zenden vervolgens hun gegevens via internet door naar de centrale databank. Op basis van de behaalde prestaties berekent de databank op hoeveel financiering het hospitaal recht heeft.

Er komen geen tussenpersonen aan te pas, wat corruptie vermijdt. De databank is toegankelijk voor iedereen wat bijdraagt tot transparantie. Hij staat bovendien in verbinding met de nationale databank met gezondheidsgegevens (Health Information Management System). Het nationaal bijeenbrengen van data helpt om betere beslissingen te nemen voor het gezondheidsbeleid.

 

Digitalisering
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 16 /17 Platform ‘Allo École’ verbindt scholen met overheid