Geen advocaten, maar ‘parajuristen’

Marloes Humbeeck
17 april 2019
Om de toegang tot het recht in Tsjaad te verbeteren geeft Advocaten Zonder Grenzen (ASF) er technische en financiële steun aan ‘parajuristen’: vrijwilligers die de plaatselijke bevolking informatie verschaffen over hun rechten. 
 

Tsjaad is een land met 14 miljoen inwoners… en 135 advocaten. Die bevinden zich dan nog bijna allemaal in de hoofdstad N’Djamena. Terwijl 32% van de mensen die er nood hebben aan legale verdediging die ook krijgen, ligt het percentage op het platteland 10 keer lager. Plattelandsbewoners kunnen dus nauwelijks hun rechten laten gelden. Bovendien is het voor de gewone bevolking zo goed als onbetaalbaar om een advocaat in te huren. 


Gelukkig bestaan er mensen die zich vrijwillig inzetten om conflicten te voorkomen en vreedzaam op te lossen: zogenaamde ‘parajuristen’. Zij zijn opgeleid door verschillende organisaties om de meest voorkomende rechtsproblemen in Tsjaad te behandelen. We hebben het dan vooral over huiselijk geweld, gedwongen huwelijken, kinderverwaarlozing, disputen over landverdeling,… Daarbovenop leren ze de plaatselijke bevolking hoe ze zichzelf wettelijk kunnen vertegenwoordigen. 
 

We willen parajurist zijn om ons land te helpen. Dankzij de training begrijp ik de problemen in onze maatschappij beter en weet ik nu hoe ik de mensen in mijn gemeenschap meer bewust kan maken. 

Madjibarne, parajuriste

Parajuristen spelen een belangrijke sociale rol in Tsjaad. Madjibarne (53 jaar), moeder van vijf kinderen en een actieve parajurist sinds 2013, zegt: ’We willen parajurist zijn om ons land te helpen. Dankzij de training begrijp ik de problemen in onze maatschappij beter en weet ik nu hoe ik de mensen in mijn gemeenschap meer bewust kan maken. Ik ben van plan om mij te blijven inzetten omdat vrijwilligerswerk van vitaal belang is voor de ontwikkeling van mijn land.’
 

Marceline, parajuriste, samen met slachtoffers
© ASF/Salma Khalil

Moeilijke omstandigheden

Jammer genoeg moeten parajuristen meestal in moeilijke omstandigheden werken. Zo worden ze vaak niet erkend door autoriteiten, beschikken ze niet over genoeg financiële middelen en hebben ze geen toegang tot transport. Daardoor moeten ze dikwijls lange afstanden te voet afleggen om hun klanten te bereiken. Bovendien slagen ze er om deze reden vaak niet in hun eigen gezin te voorzien. 

De actie van Advocaten Zonder Grenzen en haar lokale partners heeft als doel deze omstandigheden te verbeteren om zo tot een rechtvaardiger Tsjaad te komen.  De ngo organiseert opleidingsmodules voor de parajuristen over de juridische problemen die het vaakst voorkomen bij de mensen in hun gemeenschap. Ze probeert tevens om de parajuristen met elkaar in verbinding te stellen, zodat ze moeilijkheden kunnen bespreken en goede praktijken kunnen uitwisselen. Verder steunt ze hen financieel met hun vervoers- en communicatiekosten. Ten slotte pleit ze voor een betere erkenning van hun rol en statuut.
 

Tsjaad Justitie
Terug naar dossier
Imprimer