Gezondheid moet voorpaginanieuws worden in Indonesië

Germain Mottet
29 januari 2019
[Interview] Hoever staat het onderzoek over dengue, een ziekte die elk jaar honderden slachtoffers eist in Indonesië? Dewi Safitri, journaliste voor CNN Indonesia, zocht het uit tijdens haar verblijf als journalist-in-residence aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Waarom hebt u dengue als thema gekozen? Wat is het verband tussen deze ziekte en uw land van herkomst?

Dengue is een zeer dodelijke ziekte die elk jaar honderden mensen het leven kost. In 2015 zijn in Indonesië meer dan 1.200 personen aan deze ziekte bezweken en geraakten meer dan 125 000 personen besmet. Indonesië wordt getroffen door een endemie. Ik ben evenwel van oordeel dat de media niet voldoende informatie verstrekken over de kwestie: ‘Hoe kunnen we het land en de bevolking van deze kwaal verlossen?’ Ik tracht hier te begrijpen in welke context het onderzoek over dengue en de strijd tegen deze ziekte worden gevoerd.

 

Portrait de Dewi Safitri
Dewi Safitri

Bestaat er vandaag een vaccin of mogelijke behandeling?

De afgelopen jaren heeft de Franse farmaceutische groep Sanofi in twintig landen, waaronder Indonesië, een eerste vaccin tegen dengue op de markt gebracht. Maar uit een studie is gebleken dat het vaccin, met de naam Dengvaxia, een ernstig risico kan inhouden voor wie nog nooit met dengue besmet was. De strijd gaat dus verder, want wetenschappers moeten een nieuwe behandeling vinden. Dat kan tientallen jaren duren en er ligt nog veel werk op de plank. Zo moet onder andere worden verhinderd dat dengue gemakkelijk via muggen wordt overgedragen.

  

Kunt u het Indonesische gezondheidssysteem beschrijven?

De vraag naar een behandeling is zeer groot in Indonesië, met zijn meer dan 250 miljoen inwoners het vierde grootste land ter wereld. Het universele systeem dat in 2010/2011 werd ingevoerd, is zo geregeld dat de zorg op voorhand moet worden betaald, maar helaas staan de bijdragen niet in verhouding tot de verstrekte zorg. Het programma is ondergefinancierd, de bevolking heeft er geen vertrouwen in en het voldoet niet aan de verwachtingen van de patiënten en zorgverleners. De regering moet dus haar huiswerk opnieuw maken.

Momenteel gaat het grootste gevaar niet uit van geweld of repressie, maar van de verspreiding van foute informatie, fake news dus. We kunnen daar enkel tegen optreden door een kritische geest te ontwikkelen, met name dankzij de media.

U bent verantwoordelijk voor de deontologie bij CNN Indonesia. Waarom is een ethische benadering belangrijk als het gaat over wetenschappen en gezondheid?

Ethische aspecten spelen een belangrijke rol in de journalistiek. Als het over wetenschappen gaat, bijvoorbeeld geneeskunde, farmacie en bio-ethiek, is dubbele waakzaamheid geboden. Bij de behandeling van thema’s die gevoelig liggen vanwege hun ethische implicaties, moeten wij deontologische regels toepassen. Een farmaceutisch laboratorium, bijvoorbeeld, dat klinische tests uitvoert op mensen, moet de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht nemen. Maar in ontwikkelingslanden is de regelgeving vaak minder strikt op dat gebied. Voor een journalist werpt dat vragen op. We moeten ons daarvan bewust zijn en genuanceerd over deze vraagstukken berichten.  

 

Hoe ziet het leven van een journalist in Indonesië eruit?  

Indonesië is ongetwijfeld een van de landen met de meeste persvrijheid in Azië. Ik ben daar dankbaar voor. Maar dat betekent nog lang niet dat we in ons werk niet worden geconfronteerd met intimidaties of geweld. We hebben het geluk te mogen reizen, schrijven en uitdrukking te geven aan onze zorgen. Tot op heden gaat het in de Indonesische media hoofdzakelijk over politiek, corruptie en natuurrampen. Ze besteden weinig aandacht aan onderzoek en innovatie in de gezondheidssector. Mijn doel is het daarover te berichten en tot nadenken aan te zetten. Ik wil de thema’s die voor de Indonesische bevolking zo belangrijk zijn, onder de aandacht brengen.

 

Wat zou u uw land toewensen voor de toekomst?

Als wetenschapsjournaliste ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is dat de inwoners van Indonesië kritisch leren denken. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de media. Momenteel gaat het grootste gevaar niet uit van geweld of repressie, maar van de verspreiding van foute informatie, fake news dus. Dat soort nieuws ondermijnt de betrouwbaarheid van informatie en het vertrouwen dat de bevolking in ons heeft. We kunnen daar enkel tegen optreden door een kritische geest te ontwikkelen, met name dankzij de media.

Journalist-in-Residence

Journalist-in-Residence is een initiatief van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). 3 journalisten uit Azië en Latijns-Amerika kregen in 2018 de gelegenheid hun kennis te verdiepen over een onderwerp uit de tropische geneeskunde of de wereldgezondheid. Het ITG is een essentiële partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Gezondheid Indonesië Journalistiek
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 11 /25 België engageert zich voor geneesmiddelen van goede kwaliteit