Iedereen heeft recht op water!

Carol Durieux
18 maart 2019
Wereldwaterdag 2019 – 22 maart - staat in het teken van ‘leaving no one behind’ en water als mensenrecht voor iedereen. Ook in België worden tal van evenementen georganiseerd.

Jaarlijks viert men op 22 maart Wereldwaterdag, een internationale dag in het teken van water. Met Wereldwaterdag wil de VN de aandacht vestigen op de impact van water op ontwikkeling en op het belang van water als gemeenschappelijk goed.

Het thema van dit jaar - leaving no one behind - sluit mooi aan bij SDG6, een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: water voor iedereen tegen 2030. De voorbije jaren kregen steeds meer mensen toegang tot drinkwater en werd een goed beheer van de drinkwatersystemen steeds belangrijker. Toch leven vandaag nog altijd miljoenen mensen zonder veilig water.

Om 'niemand achter te laten' moeten we onze inspanningen richten op gemarginaliseerde groepen als vrouwen, kinderen, vluchtelingen, inheemse volkeren en mensen met een beperking.

Gemarginaliseerde groepen - vrouwen, kinderen, vluchtelingen, inheemse volkeren, mensen met een beperking en vele anderen - worden vaak over het hoofd gezien. Soms worden ze zelfs ronduit geconfronteerd met discriminatie, louter omdat ze proberen toegang te krijgen tot het water dat ze nodig hebben. Deze groepen in de marge lijden ook meer onder factoren als aantasting van het milieu, klimaatverandering, bevolkingsgroei, conflicten, gedwongen verplaatsing en migratie, alle met een serieuze impact op water.

Om 'niemand achter te laten' moeten we onze inspanningen richten op deze gemarginaliseerde groepen. Waterdiensten moeten rekening houden met hun behoeften en hun stem moet gehoord worden als beleidsmakers hun besluiten nemen. Regelgevende en wettelijke kaders moeten het recht op water voor alle mensen erkennen. Ten slotte moet er voldoende financiering zijn die eerlijk en effectief gericht is op diegenen die het het meest nodig hebben.

Affiche Wereldwaterdag 'Leave no one behind'
© UN

Evenementen

Tijdens Wereldwaterdag worden in heel de wereld activiteiten georganiseerd die de wereldwijde waterproblematiek onder de aandacht brengen. Ook in België worden tal van evenementen georganiseerd. In ons land trekt onder meer Protos – een ngo gespecialiseerd in water - mee aan de kar met sensibiliserende activiteiten die van ‘water’ ook een politiek thema willen maken. Overigens neemt Protos op Wereldwaterdag 2019 een nieuwe naam aan: Join For Water..

Eén van de initiatieven in België is Wereldwaterdag@school Voor 2019 ligt de klemtoon op het water dat wij allemaal indirect verbruiken door onze producten en materialen zoals een eenvoudige T-shirt. De campagne van Wereldwaterdag@school heet dan ook ‘Iedereen Waterdrager’. Gemiddeld gebruikt een Belg zo'n 100 liter kraantjeswater per dag, dat is het directe verbruik. Via onze consumptie gebruiken we echter veel meer water, gemiddeld 7400 liter water per persoon per dag! Om één T-shirt te maken is 2700 liter water nodig. Door een T-shirt te dragen, draag je dus ook honderden liters kostbaar water! Water dat niet meer beschikbaar is als drinkwater voor mensen die het hard nodig hebben. Op  Wereldwaterdag zamelen klassen en scholen T-shirts in en geven die een tweede leven.

Op donderdag 21 maart, één dag voor de Wereldwaterdag, organiseert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een 6 kilometer lange demonstratietocht van St. Gillis naar Rogier: de Water4Climate-mars!

Water Sensibilisering
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 4 /10 Guaranda herbeplant om waterbronnen te beschermen