Inzetten op eigenwaarde

Enabel
27 maart 2018
De meeste meisjes in Niger verlaten de school voordat ze hun studie hebben afgerond. Het Sarraounia-project probeert deze tendens te keren door het zelfvertrouwen van de meisjes te versterken.

 

De cijfers liegen er niet om: onderwijs beschermt meisjes. Het zorgt ervoor dat er minder gehuwd wordt op jonge leeftijd en doet de kindersterfte afnemen. Dankzij onderwijs kunnen meisjes meehelpen om van hun gemeenschap een meer rechtvaardige en inclusieve plek te maken. Goed opgeleide meisjes worden vrouwen die 90 % van wat ze verdienen investeren in hun gezin; de gezinsinkomsten kunnen met een kwart toenemen voor elk jaar dat er onderwijs genoten wordt en er is dubbel zo veel kans dat geletterde moeders hun kinderen naar school sturen.

In Niger gaat slechts 64 % van de meisjes naar school. Het percentage gealfabetiseerde vrouwen is dan ook zeer laag. In 2012 kon slechts 18,2 % van de vrouwen lezen en schrijven, tegenover 40,2 % van de mannen.

Vaak verlaten meisjes school voordat ze hun studie hebben afgerond. Daar zijn vele redenen voor, zoals vroegtijdig huwelijk, vroege zwangerschap, geografische afstand tussen de woonplaats en de school en de lage kwaliteit van het onderwijssysteem.

Toch vindt Fati,  secretaris van de moedervereniging in Birni N’Falla, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen: “Wij zijn verantwoordelijk voor het lage slaagpercentage van de meisjes”, zegt ze, “wij geven de jongens de nodige tijd om zich toe te leggen op hun studies, maar we bedelven de meisjes onder de huishoudelijke taken”. Volgens Fati moeten ouders evenveel belang hechten aan de ontwikkeling van hun dochter als van hun zoon. “Ze kunnen en moeten allebei naar school zolang als nodig is.”

Goed opgeleide meisjes worden vrouwen die 90 % van wat ze verdienen investeren in hun gezin, en er is dubbel zo veel kans dat geletterde moeders hun kinderen naar school sturen.

Sarraounia

Daarom ijvert het Sarraounia-project van Enabel in samenwerking met de Nigerese overheid voor het recht op kwaliteitsonderwijs voor alle meisjes in Niger. Sarraounia wil jonge meisjes stimuleren op school te blijven in de plattelandsgemeenten van de regio Dosso, met aandacht voor de obstakels waar ze elke dag mee te maken krijgen.

“Ik mag nu al bijna een jaar het Sarraounia-project coördineren. Voor mij is dit een persoonlijk engagement in de strijd tegen de schooluitval van jonge meisjes. Ik doe mijn uiterste best om de meisjes in onze interventiezone langer op school te houden, tot ze hun diploma van de eerste graad halen. vertelt Balkissa Harouna Brah, coördinatrice van het project.

“Het Sarraounia-project is een pilootproject. Daarom hebben we altijd ingezet op innovatie, zowel in onze aanpak als in onze interventie-instrumenten. Van bij het begin hebben we willen experimenteren met een stimulerende aanpak om de meeste lokale actoren de voordelen van onderwijs voor meisjes te doen inzien”. 

Sarraounia wil jonge meisjes stimuleren op school te blijven in de plattelandsgemeenten van de regio Dosso, met aandacht voor de obstakels waar ze elke dag mee te maken krijgen.

Nigerese vrouw
© Stephanie Eeckman

Studiereis naar Benin

Jaarlijks wordt een wedstrijd georganiseerd om de meest geëngageerde organisaties of mensen te belonen. Daarmee hoopt het project de belangstelling te wekken van deze groepen om de gewenste gedragsverandering teweeg te brengen, namelijk jonge meisjes op school houden tot ze hun diploma van de eerste graad behalen.

Voor de eerste editie in 2017 hebben we een studiereis naar Benin gekozen als prijs voor de beste leerlingen van het derde middelbaar van onze zes pilootscholen op het platteland.” vertelt Balkissa. “Het was niet evident om een prijs te kiezen. Om een echte gedragsverandering teweeg te brengen moeten de prijzen immers aantrekkelijk genoeg zijn in de ogen van de begunstigden van de doelgroep. De studiereis naar een land als Benin voor de laureaten, van wie de meesten nog nooit buiten hun dorp geweest zijn, leek ons een aantrekkelijke prijs voor henzelf en ook voor hun gezin en de gemeenschappen.”

 

Hoe verder?

“Vooral het feit dat ze alleen reizen en een onbekend land ontdekken, kan voor deze meisjes een uitstekend emancipatie-instrument zijn, dat veel efficiënter is dan een klassieke opleiding in leiderschap, omdat ze zelf hun eigen ontdekkingen doen. Het is ook een uitgelezen kans om niet alleen hun algemene cultuur te verbreden, maar ook een open geest te ontwikkelen bij het ontdekken van een andere cultuur.” zegt Balkissa.

“Er blijft nog zo veel te doen. Elk meisje heeft het recht om gehoord te worden. Voor mij is het een eer om mee te helpen om hun stemmen luider te doen klinken.”

KERNCIJFERS

 

Vrouwen maken meer dan de helft uit van de Nigerese bevolking (50,14 %). Ze zijn dubbel zo arm als de mannen, nemen nauwelijks deel aan het economisch leven en zijn ondervertegenwoordigd in de instellingen voor politieke en bestuurlijke besluitvorming.

 

Meisjes zijn laaggeschoold met een brutoscholingsgraad van 64,8 % in 2014, tegenover 77,7 % voor de jongens.

 

Het percentage gealfabetiseerde vrouwen is ook zeer laag, in 2012 is slechts 18,2 % van de vrouwen gealfabetiseerd, tegenover 40,2 % van de mannen.

 

Niger is ook de wereldkampioen in kinderhuwelijken: meer dan driekwart van de meisjes huwt er nog voor haar 18e, waarvan één derde voor haar 15e.

Enabel Onderwijs Gender Niger
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 9 /17 Wanneer beslissen vrouwen zelf?