Je gebruikt (veel) meer water dan je denkt!

Protos
18 september 2018
Gemiddeld gebruikt een Belg zo’n 100 liter kraantjeswater per dag. Via onze consumptie gebruiken we echter veel meer water, gemiddeld 7.400 liter water per persoon per dag. We consumeren water immers niet alleen ‘direct’ als drinkwater, om te koken, ons te wassen,… maar ook ‘indirect’, om alle goederen en diensten die we consumeren te produceren.

Voor een blad papier te is zo’n 2 tot 13 liter water nodig. De teelt en het productieproces voor 1 kopje koffie vragen 176 liter water. Om het katoen voor 1 jeansbroek te verbouwen en te verwerken, is 8.000 liter water nodig. Voor 100 gram rundsvlees is zo’n 1.500 liter vereist (voornamelijk om het voedsel van de koe te produceren).

 

Direct en indirect water

Om het watergebruik van een product over de hele productieketen te meten, ontwikkelde prof. A. Y. Hoekstra van de universiteit van Twente in Nederland ‘de watervoetafdruk’, een maat voor het waterverbruik van een product of dienst, gemeten over de hele productieketen.

De watervoetafdruk van een persoon is de hoeveelheid water die een persoon direct en indirect gebruikt. Direct water is het kraantjes-, grond- en regenwater dat de persoon zelf gebruikt. Indirect water is het water dat verborgen zit in alle producten en diensten die men gebruikt: voeding, papier, energie, kledij, mobiliteit. Zo kan ook de watervoetafdruk van een school, gemeente of land berekend worden.

 

Zoetwatervoorraad onder druk

We hebben wereldwijd een constante hoeveelheid zoet water ter beschikking. Dat volume zoet water moeten we echter met steeds meer mensen delen. In 1800 waren er 1 miljard mensen, in 1960 3 miljard, in 2017 7,5 miljard mensen. We consumeren ook steeds meer. Daarnaast kampen mensen door het extremere weer als gevolg van de klimaatwijzigingen steeds meer met extreme droogte en overstromingen. Hierdoor komen wereldwijd de zoetwatervoorraad onder druk te staan. Als we al dat zoet water eerlijk zouden verdelen, heeft iedere wereldbewoner zo’n 5.500 liter water per dag ter beschikking. Dat volume is het ‘eerlijk wateraandeel’.

 

We consumeren ook steeds meer. Daarnaast kampen mensen door het extremere weer als gevolg van de klimaatwijzigingen steeds meer met extreme droogte en overstromingen.

Import van water

De beschikbaarheid en het gebruik van water zijn niet evenredig verdeeld. In België importeren we 75% van het water dat we gebruiken. We zijn dus sterk afhankelijk van andere landen. Veel van de goederen die wij hier consumeren zijn afkomstig uit landen in ontwikkeling die al te kampen hebben met waterschaarste: India, Pakistan, Indonesië, Thailand, Ivoorkust, Ghana, Somalië, Djibouti, Kameroen.

Ons huidig consumptiepatroon heeft een zeer grote impact op de (vaak al lage) waterbeschikbaarheid in landen in ontwikkeling. Op korte termijn betekent dit inkomsten voor het land. Maar wanneer in een streek zo veel water gebruikt wordt dat meren, rivieren en grondwaterlagen uitdrogen, is duurzaamheid ver te zoeken. Zo is het Aralmeer in Oezbekistan en Kazachstan – ooit het vierde grootste meer ter wereld – bijna volledig verdwenen. Het rivierwater dat het meer zou moeten voeden, werd aangewend voor de irrigatie van omliggende katoenvelden. Gevolg: een verstoord ecosysteem. Een kleiner meer betekent immers ook minder verdamping, minder wolken, minder regen.

Je merkt het, watergebruik is een zeer complex en mondiaal verhaal. Verantwoordelijkheden hierbij liggen niet enkel bij overheden en bedrijven, maar ook bij onszelf als consument. Willen we water op een duurzame manier gebruiken, dan moeten we in België onze watervoetafdruk 30% verkleinen tot het eerlijk wateraandeel.

Willen we water op een duurzame manier gebruiken, dan moeten we in België onze watervoetafdruk 30% verkleinen tot het eerlijk wateraandeel.

Tips om je watervoetafdruk te verkleinen

 

•          Consuminder

 

•          Geef gebruikte goederen een tweede leven

 

•          Eet meer plantaardig en minder vlees

 

•          Verspil geen voedsel

 

•          Kies voor biologische voeding

 

•          Kies voor lokale en seizoensgebonden producten

 

•          Kies voor alternatieven van katoen, zoals hennep, bamboe, viscose

 

•          Kies voor zonne- of windenergie

 

•          Gebruik zo weinig mogelijk kraantjeswater en vervang het door regenwater waar mogelijk

 

•          Vervuil minder water:

            o          Kies voor biologisch afbreekbare producten

            o          Vermijd plastieken verpakkingen

            o          Gebruik geen pesticiden

            o          Breng schadelijke stoffen naar het recyclagepark

 

 

Meer info over de watervoetafdruk?

www.protos.ngo/nl/de-watervoetafdruk

Water Vervuiling
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 7 /10 Toegang tot drinkwater via betaalbare duurzame energie