Jill Peeters verenigt weermannen en –vrouwen aller landen

Chris Simoens
19 november 2017
Weermannen en weervrouwen staan dicht bij het volk en boezemen vertrouwen in. Ze zijn dan ook uitermate geschikt om de burger voor te lichten over klimaatverandering, vindt VTM-weervrouw Jill Peeters. Daarom richtte ze ‘Climate without Borders’ op, een netwerk van 130 weermannen en –vrouwen uit 110 landen. Ze vertelt haar verhaal.
Jill Peeters

Wie?

Jill Peeters, weervrouw bij VTM en auteur van boeken over het klimaat

Wat?

Climate without Borders verenigt 130 weermannen en –vrouwen uit 110 landen

Waarom?

Weermannen en –vrouwen moeten beter hun potentieel benutten om een groot publiek voor te lichten over de klimaatverandering

Ik ben weervrouw bij VTM sinds 2000. Vrij snel raakte ik geïntrigeerd door de klimaatverandering. Dat leidde in 2007 tot mijn eerste klimaatboek. Ik merkte immers dat de mensen stilaan andere vragen stelden. Niet meer ‘Krijgen we mooi weer morgen?’, maar ‘Hoe zit het nu met de klimaatverandering? Kunnen we nog wel met zomervakantie naar Spanje door de bosbranden en de droogte?’.

In 2009 nodigde toenmalig minister Magnette me uit om deel te nemen aan de klimaattop in Kopenhagen. Ook al liep die top uit op een grote ontgoocheling, ik besefte dat de onderhandelingen op VN-niveau uitermate belangrijk waren. En zo zat ik ook op de klimaattop in Parijs. Gelukkig kwam daar wel een stevig akkoord uit de bus.

In Parijs – en ook op de volgende top in Marrakesh – gaf ik les over klimaatcommunicatie aan weermensen uit Afrika. Zo raakte ik bekend bij de Wereld-meteorologische Organisatie (WMO). En op Whatsapp had ik een groepje weermannen en –vrouwen verzameld uit verschillende landen. Heel tof om informatie uit te wisselen onder gelijkgestemden over hoe we over klimaatverandering communiceren!

Focus op boodschappers

De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al zichtbaar! Weermannen en –vrouwen zijn daar vanaf de frontlijn getuige van. Ze hebben een wetenschappelijke achtergrond, maar zijn terzelfdertijd populaire figuren die dicht bij het volk staan. Daardoor kunnen ze optreden als geloofwaardige voorlichters die kennis overdragen via verhalen. Er zit een groot potentieel in, niet alleen op tv, maar ook op sociale media. Tot nu toe lag de focus op de boodschap, maar zo werkt het niet. Ik wil de boodschappers voor het voetlicht halen. Zo kan je beter het bewustzijn aanwakkeren bij een groot publiek.

Toch merkte ik in Parijs en Marrakesh dat niet alle weermensen voldoende hun potentieel beseffen. Er was meer nodig dan een Whatsapp-groepje. Waarom niet een echte organisatie die weermannen – en vrouwen wereldwijd verenigt?

 

Tot nu toe lag de focus op de boodschap, maar zo werkt het niet. Ik wil de boodschappers voor het voetlicht halen. Zo kan je beter het bewustzijn aanwakkeren bij een groot publiek.

Climate without Borders

In juni 2017 werd in Brussel ‘Climate without Borders’ gelanceerd, met een kern van 25 weermensen uit 25 landen. Onder meer uit Argentinië, Brazilië, Kenya, Zuid-Afrika, Burkina-Faso, China… Ik kreeg ruggensteun van de WMO, maar ook van het Intergouvernementeel Klimaatpanel (IPCC), het VN-Klimaatverdrag (UNFCC), de EU en de Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, een netwerk van ruim 7000 steden die resoluut kiezen voor een duurzame weg.

Climate without Borders zelf verenigt momenteel 130 weermannen en- vrouwen uit 110 landen. We werken als een soort coöperatieve, onder het motto ‘sharing is caring’. Ik zie vooral 3 pijlers: (1) een weer- en klimaatplatform vormt de ruggengraat, zoals de Whatsapp-groep maar beter; (2) voorbeelden verzamelen van educatieve projecten rond klimaatcommunicatie; (3) geregeld webinars en workshops organiseren om nieuwe leden aan te trekken. Zo vond ik het leuk te vernemen dat de Chinese weerman een postzegel had uitgegeven over de klimaatverandering, met BPost had ik precies hetzelfde gedaan.

Voorlopig moet ik het vooral met morele steun stellen, maar mogelijk komt er ook financiële steun, onder meer van het onderzoekscentrum IMEC en van Copernicus, een EU-programma voor satellietobservatie.

In september gaan we weer van start. We stellen onze mission statement op, onze rules of engagement… Alles moet rond zijn tegen de volgende klimaattop in november in Bonn! Ik kijk ernaar uit.

www.climatewithoutborders.org

 

 

Klimaat
Terug Globetrotters
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 12 /17 België sluit aan bij het 'NDC Partnership’