Kinderrechten: rode draad doorheen Belgisch beleid

Marie-Paule Duquesnoy & Valérie Carlier
16 maart 2018
Kinderen en jongeren maken meer dan de helft uit van de bevolking in ontwikkelingslanden. Ze zijn jong en afhankelijk en daardoor vaak kwetsbaar. Dikwijls wordt die kwetsbaarheid versterkt door armoede, ongelijkheid en humanitaire crises. De bescherming en de verdediging van kinderrechten verdienen dan ook bijzondere aandacht.

Volgens UNICEF leeft 1 kind op de 12 in een land waarin het minder gunstige toekomstperspectieven heeft dan zijn ouders. Ook zouden 180 miljoen kinderen in 37 landen leven waar de waarschijnlijkheid dat ze in extreme armoede opgroeien, niet naar school kunnen gaan of een gewelddadige dood sterven nu groter is dan 20 jaar geleden.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet zich krachtdadig in voor de verdediging en de bevordering van kinderrechten en ijvert voor de verbetering van de situatie van kinderen en jongeren in de armste landen. Enkele recente maatregelen op een rijtje:

 • In 2017 hernieuwde de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar steun voor UNICEF en zegde ze 15 miljoen euro per jaar toe voor de komende 4 jaar. UNICEF bekleedt een unieke en fundamentele rol inzake het welzijn en de rechten van het kind op wereldschaal. Daarom is UNICEF de belangrijkste partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wat de rechten van het kind betreft.
  Beiden hebben tal van gezamenlijke prioriteiten: gendergelijkheid en de bestrijding van armoede en ongelijkheid. Ook steunt België het werk van UNICEF rond de bescherming van kinderen, denk maar aan de problematiek van kinderhuwelijken, genitale verminking van meisjes en geweld tegen kinderen.
 • België besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van kinderen in gewapende conflicten. Zo geeft ons land sinds 2010 steun aan een monitoring-en rapporteringmechanisme dat tien jaar geleden door de VN-Veiligheidsraad in het leven werd geroepen. Hierdoor heeft ons land bijgedragen aan de bescherming van kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Mali, Palestina, Zuid-Soedan, Syrië en Irak.
 • Het recht op onderwijs vormt één van de belangrijkste kinderrechten. En niet toevallig één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG4).
  België is actief betrokken bij het Global Partnership for Education (GPE) dat zoveel mogelijk kinderen kwaliteitsonderwijs wil bieden. De Belgische bijdrage aan het GPE beloopt jaarlijks 6,5 miljoen euro voor de periode 2017-2020.
  Enkel scholen bouwen volstaat niet. Er moet worden toegezien op de kwaliteit van het beroeps- en het algemeen onderwijs. Bovendien verdienen kwetsbare groepen en het meisjesonderwijs alle aandacht, alsook initiatieven die focussen op erkende opleidingen.
  België blijft zich inzetten voor het recht op onderwijs, zowel voor onderwijsprojecten in de partnerlanden (DRC, Burundi, Oeganda en Palestina), als in het kader van het GPE.
 • De Belgische Ontwikkelingssamenwerking verleent ook steun aan niet-gouvernementele actoren voor programma’s rond kinderrechten. Bijvoorbeeld initiatieven die straatkinderen een veilige omgeving, toegang tot onderwijs en toekomstperspectieven bieden. 

België zet zich dus continu in voor de rechten van het kind. Toch blijven de uitdagingen legio: teveel kinderen en jongeren leven in armoede, teveel kinderen zijn het slachtoffer van conflicten en lijden onder de gevolgen ervan, zoals ontheemding en migratie.  

Kinderen Kinderrechten
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 19 /34 Edegem werkt samen voor afvalbeheer