Malaria bestrijden in Venezuela

Alisson De Leenheer
26 november 2018
[INTERVIEW] De Venezolaanse journaliste Marielba Nuñez werkt vooral rond malaria, een ziekte die weer oprukt in haar land. Glo.be sprak met haar als ‘journalist in residence’ aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

Waarom doet u onderzoek naar malaria?

Ik ben geïnteresseerd in nieuwe methodes om deze ziekte te bestrijden. Venezuela is immers een van de hardst getroffen landen. Het aantal malariagevallen neemt toe, terwijl het in de rest van de wereld net afneemt. Onderzoekers moeten zich over dit prangende probleem buigen. We hebben vooral meer informatie nodig over nieuwe methoden om die malariagevallen op te sporen die geen enkel symptoom vertonen. Dat is een van de invalshoeken die ik hier in het instituut heb geanalyseerd. Malaria is vooral in het zuiden van Venezuela een probleem, maar verspreidt zich ook in de rest van Zuid-Amerika en de migratielanden.

 

Hebt u statistieken over malaria in uw land?

De regering stelt geen statistische gegevens ter beschikking. We kunnen dus moeilijk de reële impact van deze grote epidemie kennen. Hoe de situatie in werkelijkheid is, weten we enkel via indirecte weg, namelijk via internationale organisaties en ngo’s. Het sterftecijfer voor malaria kennen we niet.

 

Is uw land in staat malaria uit te roeien?

Rond de eeuwwisseling werd het land geprezen voor zijn beleid in de strijd tegen de epidemie. Venezuela was erin geslaagd de ziekte over een ruim grondgebied uit te roeien. Toch steekt malaria de laatste tien jaar weer de kop op. Vandaag is de situatie zorgwekkend: meer dan 400.000 nieuwe gevallen, enkel al in 2017. Die snelle toename is te wijten aan de ineenstorting van het gezondheidssysteem en de gebrekkige toegang tot behandelingen.

Het journalist-in-residence-programma van het ITG was een schitterende ervaring. Ik raad ze iedereen aan.

Welke oplossingen suggereert u voor het bestrijden van malaria in uw land? Wat wil u benadrukken in uw artikels?

Het is belangrijk een gezondheidsbeleid uit te werken dat iedereen bereikt. Daarnaast moet een halt toegeroepen worden aan de verspreiding van de malariaparasiet. Maar zonder politieke stabiliteit is de toekomst niet veelbelovend. Deze aspecten heb ik onderzocht tijdens mijn verblijf als journalist in residence. Ik zal deze ook benadrukken in mijn volgende artikels.

 

Hoe is het om als journalist te werken in Venezuela ?

De pers heeft het heel moeilijk in mijn land. Sinds 2013 hebben al 145 media onder druk van de regering de deuren moeten sluiten. Zelf schrijf ik voor een onafhankelijk dagblad. Ondanks de belemmeringen proberen we vrijelijk te berichten, maar dat is niet gemakkelijk. Momenteel bestaat het risico dat we de krant niet meer kunnen drukken bij gebrek aan papier. De regering moet immers het papier aanleveren. We beschikken ook over een digitaal platform, maar dat is soms geblokkeerd. We proberen de mensen te informeren, maar we worden steeds vaker het zwijgen opgelegd. De regering erkent de huidige humanitaire noodsituatie niet.

Marielba Nunez

 

Marielba Nuñez is een Venezolaanse journaliste die in Caracas voor het dagblad El Nacional werkt. Ze schrijft eveneens artikels voor de wetenschappelijke website SciDev.net. Marielba doet vooral onderzoek naar geneesmiddelenresistentie en nieuwe instrumenten in de strijd tegen malaria.

Journalist-in-Residence

Journalist-in-Residence is een initiatief van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). 3 journalisten uit Azië en Latijns-Amerika kregen in 2018 de gelegenheid hun kennis te verdiepen over een onderwerp uit de tropische geneeskunde of de wereldgezondheid. Het ITG is een essentiële partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Gezondheid Medicijnen Venezuela
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 14 /25 Antibiotica-resistentie treft ook Cambodja