Mensen met beperkte mobiliteit leren koken en bakken

Jean Gilles Peterson– Le National
23 april 2018
De Belgische Association pour la promotion et la formation à l'étranger (APEFE), Handicap International – Humanity and Inclusion (HI) en het Haïtiaanse Institut national de la formation professionnelle (INFP) hebben in maart 2018 in Canapé Vert (Haïti) samen een kook- en banketbakkersopleiding georganiseerd voor een groep van veertien personen met beperkte mobiliteit. Dankzij deze opleiding zullen de deelnemers in staat zijn veel gemakkelijker de arbeidsmarkt te betreden en zelfstandig te leven.

De opleiding heeft tot doel de leefsituatie van mensen met een handicap in de samenleving te verbeteren. Daarnaast wil zij deze maar al te vaak gemarginaliseerde groep in de Haïtiaanse samenleving integreren en begeleiden.

Volgens Catherine Stubbe, programmadirecteur bij Humanity and Inclusion, behoren toegankelijkheid en inclusie voor personen met een handicap tot de grondrechten. Deze worden overigens erkend in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)in 2014 dat door de Wereldbank wordt gefinancierd. Stubbe: ‘Artikel 9 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap bepaalt dat integratie tot doel heeft personen met beperkte mobiliteit in staat te stellen zelfstandig en autonoom te leven. Het verdrag roept staten op passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze mensen op voet van gelijkheid met anderen toegang hebben tot alle facetten van het leven, alsook om obstakels en barrières voor de toegankelijkheid te identificeren en te bestrijden.’

Stubbe is er verder van overtuigd dat Humanity and Inclusion (HI) met de lancering van deze opleiding opnieuw haar toewijding aan enkele basisprincipes bevestigt, die maar al te vaak worden vergeten.

 

Het verdrag roept staten op passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze mensen op voet van gelijkheid met anderen toegang hebben tot alle facetten van het leven, alsook om obstakels en barrières voor de toegankelijkheid te identificeren en te bestrijden

Werk vinden blijft een grote uitdaging in Haïti, maar Stubbe gelooft dat mensen met een handicap dankzij specifieke maatregelen, zoals inclusie, betere vaardigheden zullen ontwikkelen die hen in staat stellen gemakkelijker toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Pascal Montoisy, APEFE-vertegenwoordiger in Haïti, geeft aan dat de opleiding zal plaatsvinden in een vrachtwagen die is uitgerust met veel huishoudtoestellen en die toegankelijk is voor de deelnemers. Deze mobiele opleiding maakt volgens Montoisy deel uit van het "Programma d'appui à la création d'emploi et revenus durables" (PACERD). De opleiding van 200 lesuren zal de deelnemers uit een gemarginaliseerde bevolkingsgroep toelaten om nieuwe kennis op het gebied van koken en banketbakken te verwerven. Dat kan hen helpen belemmeringen op vlak van toegankelijkheid te overkomen, klinkt het.

Maguy Durcé, directeur-generaal van het INFP, legt uit dat mensen met een handicap in het land nog steeds stiefmoederlijk worden behandeld. Deze eerste opleiding die specifiek voor deze groep wordt ingericht, is een manier om recht te doen aan deze personen en hen te helpen zich effectief in de samenleving te integreren. Durcé gelooft dat personen met een handicap, ondanks hun fysieke beperkingen, na deze opleidingssessie een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het land in de vorm van lekkere gerechten.

Verder roept Maguy Durcé iedereen op om bij te dragen aan het wegwerken van alle factoren die de integratie, inclusie en participatie van mensen met beperkte mobiliteit in de samenleving in de weg staan. We moeten het gedrag veranderen dat vooroordelen aanwakkert en discriminatie institutionaliseert; ontwikkelingsacties en krachtlijnen uitwerken die de inclusie van personen met een handicap bevorderen, en strategieën bepalen voor de naleving van de belangrijkste beginselen van het Internationaal Verdrag inzake Personen met een Handicap, aldus de aanbevelingen van de INFP-directeur.

Haïti Mensen met een beperking
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 18 /34 Kinderrechten: rode draad doorheen Belgisch beleid