Mindalae: ambachtswerk met een identiteit

Stefanie Buyst
01 februari 2013
Dat de inheemse bevolking van Ecuador een rijke voorgeschiedenis heeft, is alom bekend. Verre voorouders getuigen van een uitzonderlijke diversiteit in taal en cultuur. In het Mindalaemuseum in Quito kunnen toeristen én de lokale bevolking een mooi staaltje geschiedenis meepikken.
Buitenaanzicht van het Mindalaemuseum
© Mindalae

Nog voor de komst van de Inca’s werd handel van verscheidene producten (zout, katoen, hout, etc.) mogelijk gemaakt door 'Mindalae'. Deze rondreizende handelaars waren spilfiguren in de precolumbiaanse culturen. Ze brachten producten van het Andesgebergte naar de kust en van het noorden naar het zuiden. Ze vervulden ook de rol van boodschapper omdat ze allerlei nieuws met zich meedroegen.

Belgische steun

Het Mindalaemuseum werd opgericht met de hulp van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking[1]  en kadert in een project voor de versterking, herwaardering en promotie van traditioneel ambachtswerk uit Ecuador. Het museum herbergt geen archeologische stukken maar toont aan de hand van ambachtswerk de verschillende tradities en rituelen van de bevolkingsgroepen van de drie grootste Ecuadoraanse regio’s: de kuststreek, het Andesgebergte en het Amazonewoud.

Het is een atypisch project omdat de bevordering van cultuur doorgaans geen prioriteit is voor ontwikkelingssamenwerking. Het vond echter steun vanwege de economische impact ervan: het museum steunt de kleine ambachtsman door hun producten via fair trade te verkopen en verbetert zo de levenskwaliteit van een groot deel van de bevolking dat in armoede leeft.

En dat initiatief is geslaagd: doordat ambachtslieden hun werk op regelmatige basis (en niet meer eenmalig) verkopen, ontvangen ze een soort van loon. Dat kan het equivalent zijn van een minimumloon (300 dollar), maar is toch een belangrijke bron van inkomsten voor mensen die dikwijls van het platteland komen, niet naar school geweest zijn en in een familiale context produceren. Zo kunnen ze hun gezin onderhouden.

 

Trappenhal in het museum
© Mindalae

Sinchi Sacha

Sinchi Sacha is een ngo die op strategische wijze bijdraagt tot duurzame ontwikkeling in Ecuador. De organisatie is gespecialiseerd in de bevordering van ecotoerisme, fair trade van ambachtswerk, het herstel van cultureel erfgoed en ook het genereren van inkomsten voor de armen. De vereniging bestaat momenteel uit een netwerk van 120 kleine producenten waarvan een meerderheid vrouwen zijn.

Sinchi Sacha betekent "Machtig Oerwoud" in Quechua, een precolumbiaanse taal gesproken door bewoners van het Andesgebied. Het was de belangrijkste voertaal ten tijde van het Incarijk.

Stoffen in traditioneel motief
© Mindalae

Identiteit

Bovendien krijgen de ambachtslui feedback van de koper. Zo kunnen ze hun product verbeteren en inspelen op de modetrends zoals kleuren van bepaalde stoffen aanpassen aan het seizoen. Dikwijls wordt ook een technische fiche bij het product gevoegd om de etnische achtergrond te verduidelijken. Dit geeft niet alleen een toegevoegde waarde aan het product maar zo wordt ook een deel traditie meegegeven van de inheemse bevolking van Ecuador.

Het ontdekken van die culturele diversiteit heeft vooral succes bij jongeren. Om de kosten te dekken, vinden er dikwijls evenementen plaats in het museum. Dit kan gaan van scholenbezoeken met workshops tot recepties voor internationale instellingen zoals de Europese Unie. "Het is de bedoeling om de cultuur binnen het museum ook daarbuiten kenbaar te maken", zegt Catalina Sosa, directrice van de Stichting Sinchi Sacha (zie kader). "Op die manier leeft het museum en zorgt het voor interactie met zijn bezoekers zodat ze via ambachtswerk tradities van uiteenlopende Ecuadoraanse bevolkingsgroepen kunnen leren kennen, zich eigen maken en doorvertellen."

www.mindalae.com

 


[1] Tussen 2004 en 2007 heeft België 600.000 euro geschonken. Het project verliep in samenwerking met de gemeente Quito en de ngo Sinchi Sacha (zie kader), die nu het museum beheert.

Beeldje uit het Mindalae-museum
© Mindalae
Cultuur Sociale bescherming Beschaving Inheemse volkeren Ecuador
Terug Mens
Imprimer