Mondiapolis Oxfam: de wereld om de hoek

Trang Dao
01 december 2016

Oxfam België organiseert al jaren 'De wereld om de hoek', een educatief project bedoeld om mensen te sensibiliseren en tot actie aan te zetten. Het project omvat twee inleefateliers: Bolivia (rond de impact van klimaatverandering) en Mondiapolis (rond consumptiegedrag en de gevolgen van de ontginning van natuurlijke rijkdommen voor het leefmilieu en voor de arbeiders). Glo.be nam deel aan het atelier Mondiapolis en trachtte de werkmethode van Oxfam België te doorgronden. 

Het atelier diende ons meer inzicht te geven in de boodschap die Oxfam België uitdraagt. Samen met de leerlingen van de vormingsdienst 'Brusselse Culturele Centrale' namen we plaats in het midden van een kamer vol met allerlei voedingswaren en voorwerpen uit ons dagelijks leven. Terwijl we die lange tijd observeerden en bestudeerden, beseften we steeds meer in welke mate ons leven wordt beïnvloed door multinationals die het mondiale economische en financiële systeem domineren. ‘Het is niet de bedoeling om multinationals als Coca-Cola onder vuur te nemen omdat ze een populair product lanceren’, verklaarde Julien Ureel, medewerker van de vormingsdienst van Oxfam België. ‘Het gaat ons om de manier waarop ze zich de natuurlijke rijkdommen toe-eigenen bij de ontwikkeling van dat product.

 

 

‘Ik ben me nu van de situatie bewust. Ik wil een betere consument worden en mijn gedrag bijsturen. Zo wil ik meer letten op wat de merken doen’

In kleine groepjes maakten we daarna kennis met de wereld van de mijnwerkers en hun families in de coltanmijnen van de Democratische Republiek Congo. Mensen besluiten in de mijnen te gaan werken om te ontkomen aan extreme armoede, geweld en onveiligheid. Terwijl we meer te weten kwamen over het coltanerts, ontdekten we de gevaarlijke en penibele omstandigheden waarin volwassenen én kinderen dagelijks moeten werken voor een karig loon. In die mijnen ligt het gevaar voortdurend op de loer: steile hellingen, grondverzakkingen in putten en gangen, ziektes, ... Verschillende rapporten van de Verenigde Naties stellen trouwens vragen bij de verantwoordelijkheid van de bedrijven die in Congo in de coltanhandel actief zijn.

 

Twee Oxfam-medewerkers in een kledingfabriek in Cambodja.
© Oxfam

We deelden onze bedenkingen met de leden van de andere groepjes, die op hun beurt hun indrukken rond de suiker- en katoensectoren ter sprake brachten. Vanuit de confrontatie met al die gevaren en de trieste realiteit, begrepen we het belang van bewustwording rond een problematiek. Daarna kan er worden gelobbyd bij beleidsmensen en kunnen we jongeren via het onderwijs sensibiliseren.

Later kwamen we in Cambodja terecht, waar we de verstikkende sfeer in een kledingfabriek ervoeren. Honderden vrouwen werken er in moeilijke en onveilige omstandigheden, aan een hels tempo en voor een habbekrats. Ze zijn ver van hun families verwijderd, mogen zich niet verenigen en wonen in krotten. 

Na die reis om de wereld keerden we terug naar de zetel van Oxfam België. Daar getuigde een leerling over hoe het atelier haar had veranderd: ‘Ik ben me nu van de situatie bewust. Ik wil een betere consument worden en mijn gedrag bijsturen. Zo wil ik meer letten op wat de merken doen’, vertrouwde ze ons toe. Inleefateliers als die van Oxfam vormt één van de manieren waarmee de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de bevolking probeert warm te maken voor een eerlijker wereld.

Sensibilisering Oxfam
Terug Samenwerking
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 9 /12 8 vragen over de SDG’s