Nieuw EU-ontwikkelingsbeleid

Chris Simoens
10 februari 2017
De Europese Unie hernieuwt haar ontwikkelingsbeleid op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Ook haar partnerschappen met ACP-landen (Africa, Carribean, Pacific) wil ze vanaf 2020 een nieuw elan geven.

De SDG’s bieden een alomvattend kader waarbij alle landen zich engageren om armoede uit te roeien en te streven naar duurzame ontwikkeling tegen 2030. De EU speelde een doorslaggevende rol bij het tot stand komen van de SDG’s en wil er dan ook alles aan doen om ze te halen.

Daarom wordt het EU-ontwikkelingsbeleid (‘EU consensus on development’) aangepast aan de SDG’s, meer bepaald rond 3 assen:

1.    Meer doen

De EU geeft meer aandacht aan sleutelsectoren als gendergelijkheid, jeugd (onderwijs, ondernemerschap, degelijke jobs…), investeringen, duurzame (hernieuwbare) energie en klimaatactie. De rol van ontwikkeling in mondiaal verweven problemen komt meer voorop te staan. Zo kan ontwikkeling bijdragen tot stabiele vrede en goed bestuur en mee migratie helpen beheersen door grondoorzaken aan te pakken.

2.    Beter doen

De EU streeft ernaar haar ontwikkelingsacties beter te coördineren met de lidstaten. Ze zal meer focussen op resultaten en beleidscoherentie. Interventies in het ene domein hebben immers hun weerslag op andere domeinen.

3.    Anders doen

Ontwikkeling gaat verder dan ‘officiële ontwikkelingshulp’ (ODA). Zo dienen partnerlanden zelf meer en meer hun inkomsten te genereren (belastingen) en deze efficiënt te besteden. Ook investeringen door de private sector dragen bij tot ontwikkeling. De minst ontwikkelde en de fragiele landen hebben weliswaar meer nood aan louter hulp, maar met de middeninkomenslanden wil de EU een partnerschap op basis van technische bijstand, kennis delen en best practice.

Cotonou

Ook wil de EU haar partnerschap met de 78 ACP-landen vernieuwen vanaf 2020. Dat ACP-partnerschap ligt vervat in het zogenaamde Cotonou-partnerschapsakkoord (2000-2020). Doel was om aan de grenzen van de EU mee te bouwen aan vredevolle, goed bestuurde, welvarende en veerkrachtige buurlanden.

Het ACP-partnerschap leidde onder meer tot een beter wederzijds begrip, meer vrede op het Afrikaanse continent, minder armoede, een grotere voedselzekerheid en een verhoogde handel tussen beide betrokken partijen.

De SDG’s zullen inspireren tot nieuwe accenten in het partnerschap, met aandacht voor klimaatverandering, duurzame energievoorziening, verankering van democratie, nieuwe economische opportuniteiten en migratie. De naburige regio’s van de ACP-landen zullen meer aan bod komen.

Het EU-ontwikkelingsbeleid vormt een integraal onderdeel van de ‘Globale Strategie inzake Buitenlands en Veiligheidsbeleid ‘ van de EU. België verwelkomt deze geïntegreerde aanpak en verheugt er zich over dat de Belgische beleidsprioriteiten er sterk in vervat zitten.

Meer info op http://europa.eu/!Gr93CX

Europese Unie Belgische Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingsbeleid Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 24 /30 50 jaar ontwikkelingssamenwerking in Peru