Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in Surinaamse beroepsscholen

Katelin Raw - VVOB
28 mei 2018
Vlaamse organisaties VVOB en Sensoa reiken leerkrachten en schoolleiders in lagere beroepsscholen in Suriname een pedagogisch antwoord aan op grensoverschrijdend seksueel gedrag met het Vlaggensysteem.

12+

Veel jongeren in het lager beroepsonderwijs (LBO) in Suriname zijn kwetsbaar. Ze komen immers uit een moeilijke thuissituatie. Daardoor lopen ze meer risico op ‘probleemgedrag’ op school. Hun leerproces lijdt daaronder, en dat belooft niet veel goeds voor hun kansen op goed werk.

VVOB Suriname en CENASU, het centrum voor nascholing in Suriname, werken met steun van België al jaren samen om leerkrachten en schoolleiders van LBO-scholen te versterken om probleemgedrag te voorkomen en er pedagogisch mee om te gaan.

LBO-leerlingen zijn 12 jaar en ouder. Het is dus weinig verrassend dat het problematisch gedrag op school ook seksueel kan zijn. VVOB en CENASU hebben daarom hun nascholing nog relevanter gemaakt. De partners voegden een component ‘omgaan met grensoverschrijdend seksueel gedrag op school’ toe met behulp van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

Afhankelijk van de mate waarin het seksueel gedrag al dan niet grensoverschrijdend was, krijgt de situatie een groene, gele, oranje of rode vlag. Elke vlag wijst naar een andere gepaste reactie, steeds rekening houdend met het leerproces van de betrokken student(en).

Groen of rood

Het Vlaggensysteem van Sensoa heeft in Vlaanderen al zijn sporen verdiend als effectief pedagogisch instrument om seksueel overschrijdend gedrag aan te pakken. VVOB nodigde vormingsmedewerker Karen De Wilde uit naar Paramaribo om te ontdekken hoe VVOB Suriname en CENASU het kunnen toepassen.

Ze schept het kader: ‘Ontwikkelen is leren, en leren houdt in dat je fouten maakt. Als jongeren probleemgedrag vertonen, gaan we in dialoog met hen over hun vragen en noden. Op basis van die leerervaring kunnen zij groeien. Dat proces moeten we ondersteunen.’

Dus wat houdt het Vlaggensysteem juist in? LBO-scholen bepalen zelf in hun schoolreglement wat wel en niet kan binnen de schoolmuren. Als seksueel gedrag zich voordoet, kan het Vlaggensysteem leerkrachten en schoolleiders helpen om gepast te reageren door zes concepten zorgvuldig in acht te nemen: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijd of ontwikkeling, context en zelfrespect.

Afhankelijk van de mate waarin het seksueel gedrag al dan niet grensoverschrijdend was, krijgt de situatie een groene, gele, rode of zwarte vlag. Elke vlag wijst naar een andere gepaste reactie, steeds rekening houdend met het leerproces van de betrokken student(en).

Leerlingen met gekleurde kaarten
© VVOV

Hamvragen

‘De leerkrachten zullen inderdaad leren hoe het Vlaggensysteem toe te passen op specifieke situaties van seksueel gedrag, of dat nu grensoverschrijdend is of niet’, bevestigt Karen. ‘Ze zullen beter begrijpen hoe hun gedrag past binnen het breder kader van de ontwikkeling van hun adolescente studenten.’

‘De hamvragen daarbij zijn: wat vertelt dit gedrag over het karakter van deze leerling(en)? Wat kunnen ze daaruit leren, en hoe kunnen we hen ondersteunen in dat leerproces? Het antwoord op die vragen geeft aan hoe leerkrachten best reageren.’

 

Professionele ontwikkeling

VVOB en CENASU willen hiermee discussies over seks en (grensoverschrijdend) gedrag niet weren op school, maar net een platform creëren om open te praten. ‘De deelnemers legden een verbazingwekkend snelle evolutie af,’ herinnert Karen zich, ‘van een afwijzende en strenge houding tegenover grensoverschrijdend gedrag naar een correcte pedagogische houding.’

“Zo vertelde een schoolleider me aan het eind van de training dat ze vroeger nogal repressief reageerde in bepaalde situaties. Nu is ze overtuigd van een benadering die georiënteerd is op leren en groeien.”

Het Vlaggensysteem belooft een belangrijk onderdeel te worden van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders in Suriname. Niet enkel wat hun pedagogische overtuigingen betreft, maar ook om hen te prikkelen om met een kritische blik te kijken naar hun schoolreglement, met respect voor culturele en schoolgerelateerde gevoeligheden.

 

VVOB

VVOB – education for development is een Vlaamse vzw met 35 jaar ervaring in het duurzaam verbeteren van onderwijssystemen wereldwijd. Via capaciteitsopbouwende trajecten ondersteunen we initiële en bijscholingsopleidingen voor leerkrachten en schoolleiders in negen landen (waaronder Vlaanderen) in het kleuter-, lager, algemeen secundair, en secundair technisch en beroepsonderwijs. We kunnen daarvoor rekenen op steun van Vlaamse, Belgische, Europese en andere internationale financiële instellingen.

Voor meer informatie over VVOB’s werk in Suriname, surf je naar VVOB Suriname.

 

Sensoa

Sensoa is de officiële partner van de Vlaamse overheid voor het beleid rond seksuele gezondheid en lid van de International Planned Parenthood Federation. Sensoa informeert de bevolking over seksuele gezondheid, promoot seksuele opvoeding, werkt rond hiv en soa’s, versterkt interventies rond seksuele gezondheid voor kwetsbare migranten en doet aan bewustmaking over seksuele en reproductieve rechten en gezondheid in het internationaal beleid. Sensoa’s werking is afgeleid van de definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie: een constructieve, respectvolle houding tegenover seksualiteit en seksuele relaties.

 

Klik hier voor meer informatie over Sensoa’s Vlaggensysteem.

Gender Onderwijs Suriname
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 5 /17 Mannen en zwangerschap