Ondernemen haalt jongeren uit de armoede

Chris Simoens
14 mei 2018
De Europese Unie investeert 1 miljoen euro in West-Timor. Doel: gemarginaliseerde jongeren ondernemerschap bijbrengen via de veeteelt. Projectverantwoordelijke Yedityah Mella van Plan International Indonesia geeft uitleg.

In mijn provincie East Nusa Tenggara (Indonesië) – waar ook West-Timor deel van uitmaakt – is de werkgelegenheid een enorm probleem. Bijna 80% van de mensen die geld verdienen, werkt in de informele sector. Deze hebben dus allemaal een gebrekkige sociale zekerheid. Steeds meer jongeren verlaten vroegtijdig de school. Dat doet het aantal laaggeschoolden sterk toenemen. Om aan de bak te komen trekken veel jongeren naar het buitenland, onder meer om er als meid aan de slag te gaan.

 

Veedorpen

De Europese Unie (EU) wil daar verandering in brengen, samen met Plan International Indonesia waarvoor ik werk. De EU investeert van 2016 tot 2019 1 miljoen euro om jongeren, vooral vrouwen, aan een inkomen te helpen. Via acht lokale organisaties van de civiele samenleving bereikt het project 2000 jongeren uit West-Timor. Deze organisaties ontvangen elk 50.000 euro. Daarnaast krijgen ze opleidingen over het kweken van koeien, varkens en gevogelte, over hoe ze vrouwen en jongeren kunnen engageren, over hoe ze veevoeder kunnen maken uit lokaal materiaal, over de veehandel en zo meer.

 

Via acht lokale organisaties van de civiele samenleving bereikt het project 2000 jongeren uit West-Timor.

Samen met de lokale overheid worden er ook speciale ‘veedorpen’ opgezet die de ondernemingszin van de jongeren moeten aanscherpen. In totaal investeert de lokale overheid 200 miljoen Indonesische rupiah (14.500 euro). Het eerste veedorp werd in mei 2017 geopend door de EU-ambassadeur in Indonesië.

Ondersteuning van deze gemarginaliseerde jongeren is echt nodig. Het ontbreekt hen immers niet alleen aan kapitaal, maar ook aan vaardigheden en technische kennis om een kwaliteitsvol product te leveren. Ze beschikken ook nauwelijks over een netwerk. Daarom zeg ik aan jongeren die een zaak willen opstarten dat vooral drie punten van belang zijn: (1) voldoende motivatie en beschikbaarheid; (2) een concreet idee over wat ze willen doen; (3) voldoende technische bekwaamheid.

Daarom zeg ik aan jongeren die een zaak willen opstarten dat vooral drie punten van belang zijn: (1) voldoende motivatie en beschikbaarheid; (2) een concreet idee over wat ze willen doen; (3) voldoende technische bekwaamheid.

 

Yedityah Mella

Portret Yedityah Mella
© Plan International Indonesia

Polychroon

Overigens verschilt het ondernemersklimaat in Indonesië sterk met dat in Europa. Zo kijken we hier heel anders aan tegenover tijd, het dagelijks leven en communicatie. Europa heeft een ‘monochrone’ cultuur. Tijd is er belangrijk, punctualiteit een deugd en toewijding aan het tijdschema en de job een goede zaak. Bij ons echter heerst er een ‘polychrone’ cultuur. We hechten veel meer belang aan tradities en relaties dan aan tijd. Het maakt niet uit dat je laat bent. En je mag gerust je tijdschema loslaten als je daar je persoonlijke relaties mee kunt verbeteren. Als je zaken doet, moet je daar natuurlijk mee rekening houden.

De Indonesische overheid neemt wel maatregelen om het ondernemerschap aan te moedigen, maar het zou wat specifieker mogen zijn. Onder meer om het ondernemerschap van jonge vrouwen te ondersteunen. Ons project wordt alvast gezien als een succesverhaal. We kregen al regelmatig het bezoek van medewerkers van de lokale overheid. Op de Europese Ontwikkelingsdagen (EOD) in Brussel (juni 2018) zal ons project als enige de EU-werking in Zuidoost-Azië vertegenwoordigen. Het sluit dan ook uitstekend aan bij het thema van de EOD, met name vrouwen sociaal en economisch sterker maken.

Veeteelt Ondernemerschap Indonesië
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 9 /12 Ondernemen in Oost-Congo, het kan!