Ondernemerschap, energie en de Chileense zon

Alexander Decock - Solcor
09 juli 2018
Het begon allemaal met een start-upcompetitie. Vandaag zijn mijn vriend Steven en ik eigenaar van een zonnepanelenbedrijf in Chili. We zijn jonge ondernemers in een land dat we vooraf helemaal niet kenden.
Photo des 2 entrepreneurs

 

Wie?

Twee jonge Belgische ondernemers

 

Wat?

Een bedrijf dat zonnepanelen installeert in Chili

 

Waarom?

We kwamen bij toeval in de groene industrie terecht, maar we wilden iets speciaals verwezenlijken en een meerwaarde betekenen voor ons gastland

Toen we allebei 24 waren, wilden mijn vriend Steven en ik ondernemers worden en iets anders doen. We wilden daarbij gebruikmaken van Belgiës sterkste punten en we dachten dat we een verschil zouden kunnen maken en een meerwaarde betekenen voor de Chileense economie. Daarom stelden we ons kandidaat voor Start-Up Chile, een start-up-incubator die zich richt op zowel Chilenen als buitenlanders. Ons project was gebaseerd op het zogenaamde ESCO-model, dat draait rond het installeren van zonnepanelen op het dak van Chileense bedrijven. We gingen van start in september 2014 en vijf maanden later trokken we naar Chili.

 

Decentrale opwekking

Wij waren de eersten die het ESCO-model toepasten in Chili. Dat specifieke model bestaat erin te investeren in installaties, deze op het dak van de klant te plaatsen en de geproduceerde energie tegen een lagere prijs dan de nettarieven rechtstreeks aan de klant te verkopen. Terwijl het gewone verkoopmodel enkel een product voortbrengt (de fabriek), genereert ons model energie (een dienst, dus geen product) op de plaats waar deze wordt geconsumeerd. Dankzij deze zogenaamde "decentrale opwekking" worden energiebedrijven op de daken van huishoudens geïnstalleerd. Het totale projectportfolio zal tegen eind 2018 ongeveer 8 MW bedragen, terwijl Chili zich heeft voorgenomen om 300 MW via "decentrale opwekking" te genereren tegen 2025.

Als echte baanbrekers in deze industrie vervaardigden we bovendien zelf de allereerste installaties en leerden we bedrijven hoe ze zelf projecten met zonnepanelen konden uitvoeren. Uiteraard vergt deze job veel inspanningen. Op het einde van een werkdag blijven Steven en ik soms nog bij de klanten of werknemers om verder te werken. Maar de resultaten die we bereiken en de toewijding die ons team aan de dag legt, motiveert ons nog meer om te blijven doen wat we nu doen. Ons team bestaat uit twintig jonge mensen die zich honderd procent inzetten voor de hernieuwbare energie-industrie en even hard geloven in ons werk als wijzelf. Samen zijn we heel waardevol geworden voor onze klanten.

Als echte baanbrekers in de 'decentrale opwekking' vervaardigden we bovendien zelf de allereerste installaties en leerden we bedrijven hoe ze zelf projecten met zonnepanelen konden uitvoeren.

Gezinsleven

Ik heb veel geleerd uit dit project. Vooral in het eerste jaar had ik als ondernemer een heleboel taken in verschillende gebieden, van verkoop over operaties tot financiën. Ondernemer zijn in Zuid-Amerika was anders en nieuw. Het was niet gemakkelijk, zeker wanneer je niet van daar bent en je vaak met culturele verschillen moet omgaan. Zo komt het gezinsleven gewoonlijk ter sprake in algemene en formele gesprekken met zakenpartners. Vragen naar het gezin van je gesprekspartner is belangrijk in Chili, terwijl het voor Europeanen heel ongewoon is. Een ander cruciaal verschil met België was de politieke situatie in Chili, dat tot twintig jaar geleden grote moeilijkheden kende. Wij zijn echter van mening dat zoiets geen bezwaar mag zijn als je zaken wilt doen. De mensen met wie we werken zijn vaak zeer jong en proactief, werken hard en hebben een goede academische bagage. We ontdekten dat het laatste een van de grootste verschillen is met de oudere Chileense generaties. Een ander verschil is dat jonge Chilenen innovatiever zijn en meer bezig zijn met milieubedreigingen. Daardoor gaan ze snel over tot vernieuwende oplossingen zoals een 25-jarig energiedienstencontract om over een zonne-energie-installatie te beschikken. 

Vandaag beheer ik mijn eigen bedrijf. Mensen aansturen is helemaal nieuw voor mij en verschaft mij nieuwe inzichten. Het is zeker geen exacte wetenschap. Een ding heb ik alvast geleerd: mensen zijn de basis van het bedrijf. Het bedrijf zou niet bestaan zonder de mensen.

Mannen installeren zonnepanelen op het dak van het presidentieel paleis la Moneda
© Solcor
Ondernemerschap Hernieuwbare energie Chili
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 7 /22 Wat als voetbal meer is dan een spel?