Onvoorwaardelijke Europese steun voor ontwikkelingssamenwerking!

Sophie Carreau
20 november 2019
Volgens de laatste rondvraag van de "Eurobarometer" vindt bijna 9 op 10 van de Europese burgers het belangrijk dat de ontwikkelingshulp op peil wordt gehouden. Glo.be bespreekt de belangrijkste Europese en Belgische tendensen.

Via de Eurobarometer peilt de Europese Commissie regelmatig naar de mening van de Europese burger omtrent ontwikkelingssamenwerking.

 

Europese Unie

Hoewel het aantal personen dat met de stellingen akkoord gaat licht gedaald is in vergelijking met vorig jaar, bevestigen de resultaten van 2019 in grote lijnen dat bijna 90% van de Europese burgers hulp aan ontwikkelingslanden belangrijk vindt.

De meerderheid (58 procent) is van mening dat de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden een prioriteit voor de EU of hun nationale regering moet zijn. Daarbij tekent zich een duidelijke tendens af: 7 op de 10 Europeanen vindt dat armoedebestrijding een prioriteit van de EU moet worden.

Voor meer dan 70 procent onder hen is financiële hulp aan ontwikkelingslanden een efficiënt instrument om de invloed van de EU in de wereld te verstevigen.

Meer dan drie vierde van de ondervraagden erkent dat het in het belang van de EU is om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. Voor meer dan 70 procent onder hen is financiële hulp aan ontwikkelingslanden een efficiënt instrument om de invloed van de EU in de wereld te verstevigen. Velen blijken het idee aan te hangen dat de EU zijn partnerschap met Afrika moet versterken, onder meer via zijn financiële investeringen. Dat moet banen scheppen en duurzame ontwikkeling in zowel Europa als Afrika verzekeren.

73 procent van de ondervraagden is van mening dat de financiële steun van de EU aan ontwikkelingslanden gelijk moet blijven of moet toenemen. 75 procent vindt ook dat privéondernemingen een cruciale rol moeten spelen in ontwikkelingshulp. Meer dan 7 op de 10 ziet in financiële hulp een efficiënt middel om illegale migratie tegen te gaan. Drie vierde van de ondervraagden erkent dat de financiële steun aan deze landen bijdraagt tot een rechtvaardigere en vreedzamere wereld, een stijging vergeleken met 2018.

De Europese burgers werden ook bevraagd over de meest prangende uitdagingen voor de toekomst van ontwikkelingslanden. De drie uitdagingen die het vaakst worden genoemd, zijn onderwijs, vrede en veiligheid, en water en sanitaire voorzieningen.

Toch lopen de meningen van de Europese burger ook uiteen. Burgers met een gunstige mening over ontwikkelingsvraagstukken wonen verspreid over de hele Unie. Ook sociaal-demografische en economische factoren spelen een rol.

 

Wat denken Belgen?

België volgt grotendeels de Europese tendens. Meer dan drie vierde van de ondervraagden vindt ontwikkelingssamenwerking belangrijk. Meer dan 72 procent van de ondervraagde  Belgen is van mening dat armoedebestrijding tot de prioriteiten van de EU moet behoren. Ook zij zijn van mening dat armoedebestrijding in het belang van de EU zelf is.

7 op de 10 Belgen beschouwt financiële hulp als een efficiënt middel om de invloed van de EU in de wereld te verstevigen. Ze zijn er tevens van overtuigd dat de EU zijn partnerschap met Afrika en zijn financiële investeringen in het continent moet versterken. Veel Belgische burgers denken eveneens dat privéondernemingen een cruciale rol moeten spelen bij de steun aan ontwikkelingslanden.

 

Meer dan 72 procent van de ondervraagde  Belgen is van mening dat armoedebestrijding tot de prioriteiten van de EU moet behoren.

Meer dan drie vierde van de Belgen gelooft dat ontwikkelingssamenwerking bijdraagt tot een rechtvaardigere en vreedzamere wereld en ziet in financiële hulp een efficiënt middel om illegale migratie tegen te gaan. Vrede en veiligheid is voor de Belgische burger de belangrijkste uitdaging op het gebied van samenwerking.

Uit de opiniepeiling blijkt dat een groot deel van de Europese burgers het eens is over ontwikkelingssamenwerking. Daarmee is het een van de EU-beleidsdomeinen die het positiefst waargenomen wordt. Laten we op dat elan verdergaan!

Europese Unie Internationale samenwerking
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 4 /31 België smeedt langdurige banden met Zuid-Afrika