Palestijnse jongeren kijken naar de toekomst

Solsoc
06 augustus 2018
« Du Fleuve à la Mer » - een documentaire van Solsoc uit 2017 - gaat over de vriendschap tussen Mounther en Heba, twee jonge Palestijnse kunstenaars die elk aan een kant van de scheidingsmuur leven, in Israël en op de Westelijke Jordaanoever. Het is het verhaal van hun jeugd waarin niet alleen plaats is voor desillusie, maar ook voor creativiteit en de zin om iets te veranderen.

Jongeren in Palestina willen de ruimte krijgen om hun eigen leven te leiden en op stap te gaan met hun vrienden. Toch zijn ze in hun vrijheid beknot door de talloze beperkingen die niet alleen het Israëlisch militair gezag, maar ook de conservatieve krachten in hun eigen gemeenschap hen opleggen.

Onnodig te zeggen dat uit dit alles een diepgewortelde frustratie bij de Paletijnse jeugd is ontstaan. Toch hebben de jongeren er nog voldoende veerkracht voor politiek, sociaal en cultureel engagement. Hoe slagen zij erin niet ontmoedigd te raken en hun woede te kanaliseren tot constructief verzet, vrijheid van woord en sensibilisering en zo aan maatschappijopbouw te doen en te wegen op het beleid? Laat dat nu net het opzet zijn van het programma dat Solsoc ter plaatse steunt en dat studenten, vakbondsmensen, jongerenorganisaties en culturele centra samenbrengt. Het Popular Art Center (PAC) is zo’n centrum. Deze Palestijnse ngo die sinds 1987 bestaat, wilde het uithangbord worden van de Palestijnse cultuur. Binnen de Palestijnse context is culturele emancipatie onlosmakelijk verbonden met politieke strijd, namelijk de strijd tegen de Israëlische strategie om het bestaan van een volk te ontkennen door de miskenning van zijn cultuur en geschiedenis. Het Popular Art Center is op de Westelijke Jordaanoever heeft stilaan naam en faam verworven. Zo organiseert het jaarlijks een muziek- en dansfestival, heeft het programma’s voor kunst en kunstexpressie op maat van kinderen en een filmclub. Het centrum heeft ook programma’s lopen die gericht zijn op onderzoek naar de Palestijnse cultuur en cultuurbehoud. Naast de organisatie van culturele activiteiten in  Ramallah, is het Popular Art Center vooral actief in de vluchtelingenkampen en in Oost-Jerusalem. Daar organiseert het cursussen "Dabke", een lokale volksdans die de expressie is van de Palestijnse identiteit. Het is dan ook van essentieel belang de Palestijnse jeugd de hand te blijven reiken in haar streven naar een rechtvaardiger toekomst.

Solsoc zet sterk in op de jongeren in Palestina en heeft daarom voor hen « Du Fleuve à la Mer » gemaakt, een verhaal van de vriendschap tussen Mounther, vrijwilliger bij het PAC, en Heba, twee jonge Palestijnse kunstenaars die elk aan een kant van de scheidingsmuur leven. Het is het verhaal van een jeugd waarin niet alleen plaats is voor desillusie maar ook voor creativiteit en de zin om iets te veranderen.

Palestina Jongeren Cultuur
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 5 /9 Africalia stelt cultuur en creativiteit centraal