Sakado: een tablet vol schoolboeken

Stefanie Buyst
01 december 2016
In januari 2009 trok ik naar Haïti als CEO van Digicel, de grootste mobiele operator van het land. Het sprak mij enorm aan om te werken voor een bedrijf dat zich sociaal engageert. In 2012, na bijna 20 jaar telecomervaring, had ik het eigenlijk een beetje gehad om in een sector te werken waar alles vooral draait rond winst.
Mensen aan het werk in het labo van Digicel
© Surtab

Mobile classroom

Ik zocht een manier om zelf iets te ondernemen om de bevolking vooruit te helpen. Daarom richtte ik samen met een Haïtiaanse zakenman sûrtab op om lokaal goedkope Android tablets te produceren. Zo kon ik een heleboel mensen aan het werk zetten en tegelijkertijd een reële vraag beantwoorden. De bevolking kan namelijk geen iPads of Samsungs betalen, ze heeft nood aan een goedkoper alternatief. Hoofddoel was een product ontwikkelen specifiek voor scholen om het onderwijsniveau op te krikken.

Sûrtab werd zeer positief onthaald door de regering en de pers. Maar vooral de bevolking was enorm trots op de tablets van Haïtiaanse makelij. In 2012 startte de productie en anderhalf jaar later zag de ‘mobile classroom’ het licht - een soort van karretje met een 40-tal tablets, een laserprojector en een laserpen. De bijhorende zonnepanelen laden de tablets op in geval van elektriciteitsgebrek. Intussen rijden de ‘mobiele klaslokalen’ in meer dan 100 scholen.

Sakado

Samen met het ministerie van Onderwijs rustten we de tablets uit met Franse en Creoolse lesinhoud. Dat leidde ons naar een tweede project ‘Sakado’ (Creools voor rugzak): alle boeken die een leerling nodig heeft in de les - een heel pak in Haïti - zetten we op de tablets. Een tablet, inclusief alle digitale lessen, kost iets minder dan 200 dollar. Dat komt ongeveer overeen met het bedrag voor schoolboeken. Voordeel: de leerlingen kunnen gewoon updaten in plaats van jaarlijks een nieuwe set boeken te kopen.

Sociale onderneming

Sûrtab is een sociale onderneming die werk creëert en de opbrengst 100% herinvesteert in de werknemers en het bedrijf. Tijdens de rekrutering hebben we de sollicitanten onderworpen aan enkele tests rond behendigheid en logica. Wat bleek: vrouwen scoorden beter dan mannen. Sûrtab telt momenteel iets meer dan 40 werknemers, waarvan 80% vrouwen en 20% mannen. Maandelijks produceert het bedrijf gemiddeld 800 à 1000 tablets, waarvan 80% naar het onderwijs gaat en 20% naar de retailmarkt.

We hebben enorm geïnvesteerd in opleidingen voor de werknemers. Veel van de meisjes die in de fabriek werken, komen uit arme buurten en hadden enkel een basiskennis. Dankzij intensieve cursussen en praktische oefeningen kunnen ze nu vlot elektronica installeren.
De werknemers verdienen drie keer meer dan het officiële minimumloon in Haïti en genieten gratis ziekteverzekering. Sommigen ontvangen ook een premie als ze een bepaalde productiehoeveelheid of kwaliteitsniveau behalen.

RE-VOLT

Haïti kampt met een bijna onbestaand elektriciteitsnet. Bovendien is het er elke dag donker om 18u30. De mensen moeten het ’s avonds dikwijls stellen met enkele kaarsjes. Daarom startte ik in 2014 RE-VOLT op, een sociale onderneming die de bevolking voorziet van energie. Mensen kunnen voor 30 dollar een klein zonnesysteem installeren bij hen thuis en betalen maandelijks zes dollar voor het gebruik. Als ze niet betalen, kan het systeem vanop afstand uitgeschakeld worden. Intussen heeft RE-VOLT iets meer dan 4000 huizen uitgerust met de zonnesystemen. Dankzij die basisvoorziening krijgen kinderen de kans om ’s avonds nog een beetje te studeren.

Maarten Boute

Wie ?

Maarten Boute
Belgisch ondernemer in Haïti

Wat ?

Twee sociale ondernemingen: sûrtab produceert tablets en RE-VOLT installeert goedkope zonnesystemen.

Waarom ?

Haïti is één van de armste landen ter wereld. Door betaalbare digitale oplossingen aan te bieden, wil sûrtab het onderwijs in het land verbeteren en RE-VOLT stroom beschikbaar maken.

Haïti Ondernemerschap
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 18 /22 Cultuur in het land der duizend heuvels