Schoolmaaltijden: voedsel voor de toekomst

Fanny Lamon
06 maart 2019
Onderwijs - en meer bepaald de schoolkantine – vormt een van de hoekstenen van het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP). En dat om meer dan één reden. Goede voeding en beter leren gaan samen. En het komt ook nog de lokale economie ten goede.

Volgens de berekeningen van het WFP gaan zowat 73 miljoen kinderen in 58 landen met een lege maag naar school. En dan zijn er nog de kinderen die helemaal niet naar school kunnen omdat ze moeten meewerken op het veld. Elke dag een maaltijd op school zou voor al deze kinderen betekenen dat ze niet alleen beter gevoed zijn maar ook beter kunnen leren. En dat zou ook hun land vooruit helpen. Voor de minstbedeelden in de armste landen maakt een schoolmaaltijd immers een wereld van verschil. In dit artikel zoeken we uit waarom.

 

‘Schoolmaaltijden gaan over meer dan eten’

Voor Carmen Burbano - directrice van het programma schoolmaaltijden van het WFP - gaan schoolmaaltijden over veel meer dan eten. Ook gezondheid, onderwijs en landbouw profiteren mee. Voor scholieren vormen deze maaltijden immers een vaste bron van belangrijke voedingstoffen, goed voor de concentratie en het leervermogen. Bovendien stimuleert het hen om regelmatiger naar school te gaan.

Ook voor de ouders betekenen de schoolmaaltijden een sterke drijfveer om hun kinderen naar school te sturen. ‘Per kind dat een jaar lang op school kan eten, sparen ouders ongeveer 10% op het gezinsbudget uit’, aldus Carmen Burbano. Voor arme gezinnen telt dat echt wel mee.

Maaltijden op school komen ook de lokale landbouw ten goede: wat de kinderen op hun bord krijgen, is ter plaatse geteeld. Resultaat? Een stabiele en voorspelbare afzetmarkt voor de lokale boeren. En als de landbouw het goed doet, stijgt ook het inkomen van de gezinnen. Daardoor krijgen de kinderen van deze landbouwersgezinnen meer kansen om naar school te gaan en moeten ze niet langer meewerken op het veld.

 

Schoolmaaltijden gaan over veel meer dan eten. Ook gezondheid, onderwijs en landbouw profiteren mee.

Aandacht voor meisjes en kinderen in conflictgebieden

Maaltijden op school hebben een immens effect op het leven van meisjes. ‘Meisjes die dagelijks een maaltijd op school krijgen, kunnen langer schoollopen, in elk geval tot hun adolescentie. Dat is meteen een doeltreffend middel om tienerzwangerschappen en vroegtijdige huwelijken tegen te gaan’, legt Carmen Burbano uit. Voor kinderen in fragiele landen of in conflictgebieden betekenen schoolmaaltijden een rustpunt in hun traumatiserende leefwereld. Zo’n maaltijd kan symbool staan voor een vredevolle toekomst en meer sociale samenhang.

 

Broodnodig voor de toekomst

De voorbije tien jaar groeide er wereldwijd een consensus dat de voorziening van schoolmaaltijden de toekomst van een land duurzaam beïnvloedt. En de toekomst van een land, dat zijn de kinderen. Kinderen worden gezonder, verwerven meer vaardigheden en kennis, doen meer ervaring op, dat alles dankzij de maaltijden die ze op school krijgen. Een land dat daarop inzet, weet zich dan ook verzekerd van een betere toekomst.

Wereldwijd zagen regeringen in hoe belangrijk schoolmaaltijden zijn en hebben ze beslist daar meer middelen voor vrij te maken.

Wereldwijd zagen regeringen in hoe belangrijk schoolmaaltijden zijn en hebben ze beslist daar meer middelen voor vrij te maken. In India krijgen 100 miljoen schoolkinderen dagelijks een maaltijd. In Brazilië zijn dat er 48 miljoen en in China 44 miljoen. Zuid-Afrika en Nigeria zetten elk 9 miljoen bordjes klaar.

Er is dus heel wat vooruitgang geboekt, maar in de armste landen blijven er nog altijd miljoenen kinderen die het zonder maaltijd op school moeten stellen. Voor hen heeft het WFP een strategie uitgewerkt met als doel tegen 2030 een dam op te werpen tegen honger en armoede. Dat willen ze bereiken door te zorgen voor maaltijden op school of door de regeringen te ondersteunen bij hun investeringen in programma’s voor schoolmaaltijden.

Een lonende strategie dus voor het WFP, de grootste humanitaire organisatie in de wereldwijde strijd tegen honger. Dit eerstelijnsagentschap van de VN verschaft jaarlijks hulp aan 80 miljoen mensen in ongeveer 80 landen. Om de nodige middelen bijeen te brengen voor zijn humanitaire en ontwikkelingsprojecten, rekent het WFP op talrijke donoren, waaronder België.

De schoolkinderen van vandaag zijn volwassen in 2030. Het WFP zet alles op alles om over een periode van iets meer dan 10 jaar deze kinderen de kans te geven zich ten volle te ontplooien. Zo draagt het bij aan het grote doel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die stellen dat niemand uit de boot mag vallen.

 

Humanitaire hulp Voedselzekerheid Onderwijs
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 14 /57 350.000 euro voor weerbare landbouwers in Malawi