Sociale en solidaire economie ontmoeten ontwikkelingssamenwerking

SOS Faim
03 augustus 2017
In een videofilm (in het Frans met Engelse ondertitels) toont SOS Faim hoe Autre Terre succesvol economische aan sociale belangen weet te koppelen, en dat ook in het Zuiden.

De sociale economie is geen recent fenomeen. De solidaire en coöperatieve ingesteldheid die de grondsteen is van de sociale economie, is zo oud als de mensheid zelf. De sociale en solidaire economie, die in de jaren 1970 ontstond, is een begrip dat vele ladingen dekt. Het slaat op verschillende bedrijfsvormen in haast alle sectoren en betreft allerhande mensen. Het boek Économie sociale et solidaire, onder de coördinatie van Jacques Defourny, toont evenwel het gezamenlijke kenmerk dat al deze uiteenlopende groepen bindt: collectieve solidariteit.

Derde pijler

De sociale economie wordt vaak als een “derde pijler” tussen de privésector en de openbare sector gezien. Het onderscheidt zich van de “klassieke” privébedrijven door (1) het sociale oogmerk, (2) het democratische besluitvormingsproces en (3) de verdeling van de inkomsten waarbij de mens voorrang heeft op het kapitaal. Het grote verschil van de sociale economie met de privésector is de budgettaire autonomie.

Het is een interessant model! In het kader van het door de EU gefinancierde project SUSY (SUstainable and Solidarity economY) toont SOS Faim aan de hand van het werk van een lid van Groupe Terre hoe het model werkt. Deze groep is samengesteld uit tien sociale bedrijven die in België in verschillende sectoren werken (recycleren van kleding, papier, enz.) en telt 350 werknemers. Autre Terre, de organisatie waarover de videofilm gaat, is een ngo naar Belgisch recht die een reeks activiteiten opzet onder de noemer van de sociale en solidaire economie. Dit bedrijf is gevestigd in Luik en werkt in Wallonië en Brussel, maar ook in West-Afrika en Latijns-Amerika. In West-Afrika en in Peru zijn de belangrijkste sectoren van de ngo de afvalverwerking in stedelijke gebieden en de agro-ecologie.

De sociale economie onderscheidt zich van de “klassieke” privébedrijven door (1) het sociale oogmerk, (2) het democratische besluitvormingsproces en (3) de verdeling van de inkomsten waarbij de mens voorrang heeft op het kapitaal.

Economie in dienst van de mensen

SOS Faim wil met deze videofilm tonen hoe succesvol Autre Terre economische aan sociale belangen weet te koppelen en welke voordelen het oplevert wanneer de sociale en solidaire economie hand in hand gaat met internationale samenwerking. Het economische aspect speelt overal mee, want alle projecten die Autre Terre steunt, zijn erop gericht een economische structuur op te richten die enigszins rendabel is. Voorop staat evenwel het opzet de lokale bevolking in staat te stellen ter plaatse de economische koers zelf te bepalen en ervoor te zorgen dat de economie in haar dienst staat. Het sociale aspect is dus even belangrijk als het economische aspect. Autre Terre ontwikkelt dan ook geen eigen economische activiteiten. Het stelt zich tot doel met lokale organisaties in West-Afrika en Peru gezamenlijke programma’s op te zetten, vertrekkende van economische initiatieven met een maatschappelijk doel. De ngo wil voortbouwen op goede praktijken van haar partners in het Zuiden en eigen goede ervaringen delen.

Sociale economie
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 5 /7 Het platteland: motor van tewerkstelling