Spelenderwijs leren: nuttig en plezierig

Marloes Humbeeck
03 april 2019
Als kleuters spelenderwijs kunnen leren, steken ze er veel meer van op. VVOB – education for development past die aanpak al met succes toe in Vietnam en Zambia.

Leren moet leuk zijn

 

Wie zei dat leren saai moet zijn? VVOB – education for development vindt alleszins van niet. Deze organisatie stelt een vernieuwende manier van leren voor waarbij kinderen spelenderwijs de wereld rondom hen verkennen. Op die manier steken ze veel meer op van de tijd die ze in de klas doorbrengen.

Leren brengt immers niet alleen feitenkennis bij, het is ook een proces waarbij kinderen met elkaar leren omgaan. Dat laatste wordt verwaarloosd wanneer kinderen de hele dag alleen maar moeten luisteren naar wat de leerkracht zegt. Als ze spelend leren daarentegen, worden kinderen actieve deelnemers aan het leerproces. Ze mogen vragen stellen, lachen, praten met andere leerlingen en verhalen vertellen. Op deze manier kunnen ze de leerstof in verband brengen met hun ervaringen en wordt deze dus concreter.

Spelenderwijs leren is ook ronduit plezierig. Kinderen kijken niet langer op tegen die ‘saaie’ schooldag. Ze hebben zelfs zin om naar school te gaan. En iedereen weet dat gemotiveerde studenten rapper bijleren. Om deze redenen is VVOB ervan overtuigd dat een speelgerichte opvoedkunde in de klas de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden sterk kan opkrikken. 

 

Van theorie naar praktijk

 

Dat klinkt allemaal mooi in theorie. Maar is het ook echt waar dat spelenderwijs leren beter is? En kan je deze theorie wel omzetten in de praktijk? VVOB testte de ‘Learning Through Play’-benadering uit in verschillende regio’s in Vietnam en Zambia. Met succes!

 

In Vietnam

Meisje dat met blokken aan het bouwen is, kijkt lachend naar de camera.
© VVOB

In Vietnam staat leren gelijk aan het leveren van feiten. Spelen wordt dan weer gezien als minder waardevol. Om daar verandering in te brengen, organiseerde VVOB samen met het Vietnamese ministerie voor Onderwijs een opleiding voor kleuterleerkrachten. Tijdens deze opleiding kregen de leerkrachten te horen hoe ze het welzijn en de betrokkenheid van hun leerlingen kunnen meten. Met welzijn bedoelen we dat het kind zich op zijn gemak voelt in de klas en voldoende zelfvertrouwen heeft. Betrokkenheid wordt dan weer duidelijk wanneer kinderen gefocust en geïnteresseerd overkomen.

Een van de deelnemende districten was de provincie Nam Giang. Daar ontdekten leerkrachten dat kinderen veel beter scoorden tijdens speelactiviteiten dan tijdens leeractiviteiten. Na het zien van deze resultaten, toonden verschillende scholen zich bereid om inspiratiesessies voor leerkrachten te organiseren. Tijdens deze sessies kunnen leerkrachten brainstormen over nieuwe speel/leer-technieken. Ook andere regio’s in Vietnam ontdekken de kracht van spelenderwijs leren. Zo wordt deze aanpak langzaamaan geïntegreerd in het onderwijssysteem van Vietnam.

 

In  Zambia

Kindjes lachen, klappen en dansen.
© Jens Mollenvanger

In Zambia steunt VVOB verschillende partners, waaronder het ministerie voor Onderwijs, om het spelenderwijs leren in te voeren. Bovendien wordt ook daar bijscholing voor leerkrachten georganiseerd. De leerkrachten ontdekken er hoe ze kunnen lesgeven op het niveau van de leerling, en dat met de middelen die ze ter beschikking hebben.

Verder promoot VVOB er groepswerken. Door te werken in groep leren kinderen immers veel bij op vlak van taal en sociale vaardigheden. Vaak gebeurt dat in de vorm van ‘Corner Play’. Daarbij wordt in elke hoek van de klas een andere groepsactiviteit georganiseerd. De kinderen mogen kiezen wat ze willen doen. En keuze motiveert!

Spelenderwijs leren is dan wel iets positiefs, toch kan het ook zorgen voor chaos in de klas. Om dat tegen te gaan, krijgen de leerkrachten les in het ‘besturen’ van de klas. Zo kunnen leerlingen actief bijdragen, maar behoudt de leraar controle over de klas. Geen speeltuin dus, maar in plaats daarvan een leuke, interactieve en interessante leeromgeving.

 

Lees meer in de technical brief

Onderwijs
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 7 /34 Baat bij bamboe: duurzaam bouwen in Ecuador