Tewerkstelling wereldwijd daalt in 2017

Benoit Dupont
01 februari 2017
Een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over de tewerkstelling in 2017, toont aan dat het wereldwijde werkloosheidspercentage licht zal stijgen van 5,7% naar 5,8%. Dat komt neer op een toename van 3,4 miljoen werklozen. Kwetsbare tewerkstelling daalt met 0,1% en het percentage werkende armen vermindert met 0,7%.

ILO, een agentschap van de VN, bestaat uit vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers uit 187 lidstaten. De IAO legt internationale arbeidsnormen vast, werkt beleidslijnen uit en zet programma’s op ter bevordering van fatsoenlijk werk voor mannen en vrouwen overal ter wereld. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking droeg in 2016 7,5 miljoen euro bij. Een gelijkaardig bedrag is voorzien in 2017.

unemployment world

 

Wereldwijd zullen in 2017 iets meer dan 201 miljoen mensen werkloos zijn en in 2018 zullen daar nog eens 2,7 miljoen mensen bijkomen. Volgens ILO komt dat omdat de beroepsbevolking sneller aangroeit dan dat er jobs worden gecreëerd.

‘We worden geconfronteerd met twee uitdagingen: we moeten de schade die de wereldwijde economische en sociale crisis heeft veroorzaakt, beperken, en kwaliteitsjobs creëren voor de tientallen miljoenen mensen die elk jaar op de arbeidsmarkt komen’, aldus Guy Ryder, directeur-generaal van ILO.

Het verslag geeft aan dat precaire tewerkstellingsvormen in 2017 vermoedelijk meer dan 42% van de totale tewerkstelling zullen uitmaken. Wereldwijd zullen 1,4 miljard mensen daarin zijn tewerkgesteld. ‘Bijna een op de twee werknemers in de groeilanden en meer dan vier op de vijf werknemers in de ontwikkelingslanden doen dit type van werk’, zegt Steven Tobin, Senior Economist bij ILO en hoofdauteur van het verslag.

Daardoor zal het aantal personen dat precair werk verricht jaarlijks met 11 miljoen toenemen. Zuid-Azië en sub-Sahara-Afrika worden het zwaarst getroffen.

Family workers world map

 

Een gebrek aan fatsoenlijk werk vormt de basis voor sociaal ongenoegen en zet aan tot migratie

Het verslag stipt verder aan dat de daling in armoede onder werkenden vertraagt, wat de bestrijding van armoede in het gedrang brengt, nochtans een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. ILO verwacht zelfs dat het aantal werknemers in ontwikkelingslanden dat minder dan 3,1 dollar per dag verdient, de komende twee jaar met meer dan vijf miljoen zal stijgen.

 

 

Working poor world map

 

Het verslag waarschuwt ook dat de algemene onzekerheid en het gebrek aan fatsoenlijk werk mee aan de basis liggen van sociale onrust en migratie in verschillende delen van de wereld.

Tussen 2009 en 2016 nam de bereidheid van de beroepsbevolking om naar het buitenland te migreren in bijna alle regio’s toe, behalve in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en het gebied van de Stille Oceaan. De grootste stijging deed zich voor in Latijns-Amerika, het Caraïbisch gebied en de Arabische landen. 

 

Oproep tot internationale samenwerking

Wat de algemene beleidsaanbevelingen betreft, gaan de auteurs ervan uit dat een gecoördineerde inspanning met fiscale stimuli en omvangrijkere publieke investeringen de wereldeconomie onmiddellijk nieuw leven kan inblazen. Dat kan leiden tot een wereldwijde daling van het aantal werklozen in 2018 met bijna 2 miljoen ten opzichte van de prognoses. waarbij rekening gehouden wordt met de fiscale ruimte van elk land Deze inspanningen moeten wel rekening houden met de fiscale ruimte van elk land en deel uitmaken van een internationale samenwerking.


Bron: ILO

ILO Werkloosheid
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 10 /9 Leven en laten leven