Toegang tot drinkwater via betaalbare duurzame energie

Enabel Mozambique
22 augustus 2018
Begin dit jaar begon Enabel, in samenwerking met Leefmilieu Brussel (IBGE-BIM), met de installatie van ontziltingssystemen in zes verschillende gemeenschappen van de provincie Gaza in Mozambique, waar de waterbronnen te zout zijn om als drinkwater te dienen. Op 28 mei 2018 legde Enabel de laatste hand aan de bouw van het eerste ontziltingssysteem.

Eerste batterijloze ontziltingsinstallatie op zonne-energie op het Afrikaanse continent

 

Dankzij een innovatief proces wordt het grondwater gefilterd op zonne-energie zonder dat deze energie op een batterij moet worden opgeslagen. Het is de eerste batterijloze ontziltingsinstallatie voor brak water die werkt op zonne-energie in Afrika.

Twee internationale bedrijven met filialen in Mozambique werden geselecteerd om waternetten en kranen te leveren en om te zorgen voor de verdere exploitatie, het onderhoud en het beheer. Zo heeft elk district één uitbater (zes in totaal) en is er één algemeen directeur in Chokwe om problemen of vragen af te handelen. Op 28 mei kon de gemeenschap van Manhiça voor het eerst de waterkwaliteit en de openbare kranen uittesten. Met enige tegenzin zetten de bewoners de kranen open en proefden ze van het water. De dorpsoverste en alle aanwezigen reageerden positief.

In dezelfde week van mei, tijdens de jaarvergadering van de sector water en sanitatie, sprak de regering van Mozambique opnieuw haar wil uit om tegen 2030 de volledige Mozambikaanse bevolking van drinkwater te voorzien, als bijdrage aan de SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). SDG 6 heeft als doel om tegen 2030 universele en eerlijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater te verwezenlijken, en ook om te zorgen voor geschikte en eerlijke sanitatie en hygiëne voor iedereen.

Naar schatting heeft in Mozambique momenteel 55% van de bevolking toegang tot drinkwater: 43% op het platteland en 77% in stedelijke gebieden. Vorig jaar werden 80 watertoevoersystemen en 3000 handbediende pompen gebouwd over het hele land.

De gemeenschap van Manhiça gebruikt de nieuwe kranen met op de achtergrond de ontziltingsinstallatie en de zonnepanelen
© Enabel

De minister van Openbare Werken, Huisvesting en Waterbeheer verklaarde dat in 2018 de bouw van 140 watertoevoersystemen is gepland. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar ontziltingssystemen omdat er veel onzuiver en brak water aanwezig is in Mozambique. Er is nog een lange en moeilijke weg te gaan om SDG 6 te bereiken maar Mozambique kan rekenen op sterke ontwikkelingspartners als Enabel voor ondersteuning, expertise en innovatieve oplossingen.

Het Waterproject Gaza van Enabel is zijn laatste fase ingetreden en zal al zijn activiteiten tegen begin 2019 afronden. Dankzij het project werden in de provincie Gaza 23 systemen voor watervoorziening gebouwd voor 51.000 begunstigden, dat is ongeveer 23% van de plattelandsbevolking in de districten uit het noorden van Gaza. Verder heeft Enabel sterk de nadruk gelegd op digitalisering, wat ertoe leidde dat Gaza werd erkend als de eerste provincie in heel Mozambique met een volledige en betrouwbare databank van de waterinfrastructuur (Akvo Flow Database). En tot slot worden ontziltingsinstallaties op zonne-energie gebouwd in vijf gemeenten vergelijkbaar met Manhiça om de bevolking dicht bij huis van drinkwater te voorzien.

Ontzilting bleek een leefbare oplossing voor de plattelandsgebieden in Mozambique, waar soms tot 70% van de waterbronnen te zout is voor drinkwater. Enabel heeft een belangrijke rol gespeeld als pleitbezorger voor deze innovatieve technologieën en heeft met het Waterproject Gaza de Mozambikaanse regering een geslaagd proefproject bezorgd. Bovendien zet Enabel sterk in op de duurzaamheid van het project, door lokaal personeel op te leiden en door Mozambikaanse privébedrijven in te schakelen voor het beheer van de waternetten en de waterverdeling.

Ontziltingspomp en -filters
© Enabel

Enabel heeft de Mozambikaanse regering van bij het begin betrokken door nieuwe innovatieve oplossingen voor het probleem van de drinkwatervoorziening in Mozambique aan te moedigen. Door het gebruik van zonnepanelen heeft het project zelfs een innovatieve link gelegd met SDG 7, ‘Betaalbare en duurzame energie voor iedereen’. De nieuwe projecten van Enabel in Mozambique spitsen zich toe op SDG 7, want ze willen de hernieuwbare elektriciteit in plattelandsgebieden uitbreiden via capaciteitsontwikkeling bij het ministerie van Energie (het project CB MIREME) en investeren in systemen voor hernieuwbare energie (het project RERD II).

Tot slot is het Waterproject Gaza een kleine maar belangrijke stap voor Mozambique op weg naar de verwezenlijking van SDG 6 ‘Schoon water en sanitair’. Het project zal een positieve invloed hebben op het bestaan van de begunstigde gemeenschappen in het noorden van Gaza.

Water Mozambique Duurzame energie
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 8 /10 Water, bron van leven en van problemen?