Tomaten tegen werkloosheid

Chris Simoens
20 februari 2019
David Antonio Ventura (25) leidt samen met José Rember Alvarez (33) een groep tomatenkwekers in El Salvador, met de steun van Trias en UNDP. Met hun initiatief willen ze aan jongeren tonen dat er een uitweg bestaat uit de werkloosheid. Hij vertelt zijn verhaal.

We vormen een groep van 17 jonge mensen – 3 vrouwen, 14 mannen – die deel uitmaken van een grotere coöperatie. We telen tomaten in een serre en gebruiken daarbij druppelbevloeiing. Het doel is om werkkansen te genereren voor onze leden. We kregen daarbij de steun van Trias – via de ngo ADEL Morazán – en het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP).

Dankzij hen kregen we een stuk land en konden we een serre bouwen. Ze gaven ons ook opleidingen. Niet alleen over technieken, maar ook bijvoorbeeld over leiderschap. Dat laatste heeft me geleerd mezelf en anderen te motiveren en me goed uit te drukken.

De leden van de coöperatie met Rember op de voorgrond
© Isabel Corthier

Tweede serre

Binnen de groep worden de taken keurig verdeeld. Dat gaat van het telen zelf natuurlijk tot het onderhoud van de serre en de verdeling van onze tomaten. De zaken gaan goed, onze klanten vinden we voorlopig in eigen streek. We bouwen zelfs een tweede serre nu. Zo hopen we nog andere jongeren aan te trekken, ongeacht hun opleiding. Want jammer genoeg wonen er veel jonge mensen in onze streek die geen werk vinden.

David Antonio Ventura
David Antonio Ventuna

Veel van onze leden hebben maar beperkt onderwijs genoten omwille van oorlog en migratie en omdat ze op het platteland wonen, ver van scholen. Onze ouders hebben hun dromen niet kunnen waarmaken. Ze hebben dan ook hun kinderen niet kunnen opvoeden tot krachtdadige personen die zich vrij kunnen uitdrukken. Ikzelf heb een moeilijke jeugd gehad en ben opgegroeid bij mijn grootouders. We dragen dus allemaal belemmeringen mee die we samen moesten overwinnen. We werken daar nog elke dag aan.

Voor mezelf was dit mijn eerste ervaring in het opstarten van een bedrijf. Mijn kompaan Rember heeft wel al in een coöperatie gewerkt maar hij deed daar een slechte ervaring op. Het financieringssysteem – een ‘revolving fund’, een soort lening – zette de leden te weinig aan om ondernemend te zijn. We willen die fout niet herhalen.

De jeugd hier heeft  zo’n voorbeeld nodig. Iemand moet hen vertellen dat hun dromen werkelijkheid kunnen worden. Daarom zeg ik: geloof in jezelf en je ideeën, werk samen en geef je dromen en motivatie niet op. Dan wordt veel mogelijk.

Echt positieve ervaring

Deze coöperatie is voor ons een echt positieve ervaring. En we willen niet stil blijven zitten. We dromen ervan om meerdere keren per jaar te kunnen oogsten. Zo kunnen we meer banen creëren en een voorbeeld zijn voor de gemeenschap. Dan zullen we ook klanten buiten onze gemeenschap moeten zoeken, ook al zijn er hier nauwelijks transportvoorzieningen.

De jeugd hier heeft zo’n voorbeeld nodig. Iemand moet hen vertellen dat hun dromen werkelijkheid kunnen worden. Daarom zeg ik: geloof in jezelf en je ideeën, werk samen en geef je dromen en motivatie niet op. Dan wordt veel mogelijk.

Aan onze overheid wil ik de raad geven: investeer in de vorming van de jeugd. De nationale noch de lokale overheid zijn actief in onze streek. Wij zijn hier de enige ondernemers! Natuurlijk kan je als jongere dan moeilijk initiatieven nemen. Nochtans is er hier zeker potentieel, maar het ontbreekt aan informatie.

El Salvador Landbouw Werkgelegenheid Jongeren
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 4 /12 Belgen brouwen bier in Afrika