U.N.Global Pulse: big data ten dienste van ontwikkeling

Benoit Dupont
01 december 2016
De Verenigde Naties willen de mogelijkheden aanboren die big data bieden als aanvullend instrument voor de bestrijding van allerhande crisissen in ontwikkelingslanden (op het gebied van gezondheid, klimaat, voedsel). De informatie- en communicatietechnologieën ten dienste van de meest kwetsbaren: is dat mogelijk?

 

Door ons gedrag op het internet geven we enorm veel data prijs: wat we kopen, het soort sites dat we bezoeken, de reisbestemmingen die we verkiezen, onze vrienden, onze politieke of godsdienstige overtuiging, wat we onlangs nog op Facebook hebben geliket, … Al deze informatie kan worden verzameld en aan elkaar gelinkt en is dan ook een waardevolle bron aan informatie over ons sociaal profiel en ons profiel als consument, burger, enz. Dat zijn ‘big data’: massaal veel gegevens. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt: commercieel, uiteraard, maar waarom ook niet voor ondersteuning van ontwikkeling of voor humanitaire projecten?

 

UN Global Pulse

UN Global Pulse, een initiatief over innovatie van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, zet in op big data. De visie achter het project is een toekomst te bouwen waarin big data in alle veiligheid en op een verantwoorde manier worden gebruikt als openbaar goed. De slogan van UN Global Pulse is ondubbelzinnig: ‘Harnessing big data for development and humanitarian action’ (‘Big data ten dienste van ontwikkeling en humanitaire hulp’).


Het initiatief werd in 2010 opgestart na de wereldwijde economische crisis vanuit de vaststelling dat digitale data een beter inzicht geven in de wereld en de mensen en het mogelijk maken in real time informatie te verzamelen over de manier waarop de beleidsverantwoordelijken in bepaalde crisissen optreden. Big data kunnen dus in dienst staan van het beleid doordat ze een beeld geven van de lokale situatie en behoeften. Ze geven inlichtingen over de bevolking en schragen een proces van (goede) besluitvorming.

De Verenigde Naties zijn zich bewust van de mogelijke inbreuken op het privéleven van ieder van ons. Ze stellen dan ook alles in het werk om het juridisch raamwerk te verbeteren teneinde een billijk evenwicht tussen de rechten van ieder van ons te waarborgen.

Man tokkelt op tablet.
© Shutterstock

UN Global Pulse is erop gericht de kennis over de mogelijkheden van big data te vergroten, privaat-publieke en academische partnerschappen te smeden over het gemeenschappelijk gebruik van big data, benaderingen en analyse-instrumenten uit te werken via het eigen netwerk van pulse labs en te ijveren voor de goedkeuring van nuttige innovaties in het VN-systeem.

 

Twitter

Op 23 september 2016 maakte UN Global Pulse de ondertekening bekend van een partnerschap met Twitter dat zijn gegevens ter beschikking stelt om de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te ondersteunen. Concreet betekent dit dat de ontwikkelingsactoren toegang krijgen tot de datastroom van de twittergebruikers met informatie over voedselprijzen, de toegang tot de gezondheidszorg, de kwaliteit van het onderwijs, natuurrampen enz.

De sporen die wij op het net en de sociale media achterlaten, lijken misschien onschuldig, maar de data die zo worden verzameld zijn van grote waarde. Het komt erop aan ze verantwoord te gebruiken en ze te beschermen. De Verenigde Naties zijn zich bewust van de mogelijke inbreuken op het privéleven van ieder van ons. Ze stellen dan ook alles in het werk om het juridisch raamwerk te verbeteren teneinde een billijk evenwicht tussen de rechten van ieder van ons te waarborgen.

www.unglobalpulse.org

 

 

Digitalisering Big data UN Global Pulse
Terug Economie
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 6 /17 Drones bewaken voedselzekerheid