Voedselonzekerheid belangrijke reden voor internationale migratie

Lander Paesen
10 juli 2017
Een recent rapport van het Wereldvoedselprogramma  (WFP) – een belangrijke partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – stelt dat voedselonzekerheid één van de belangrijkste triggers vormt van internationale migratie.

Migratie is meer dan ooit één van de hete hangijzers van deze tijd, denk maar aan de vluchtelingencrisis die het Europese vasteland bereikte sinds april 2015. Vaak liggen conflictsituaties zoals burgeroorlogen, staatsgrepen, en volksopstanden aan de basis. Ze maken grote delen van het Midden Oosten en Noord- en Centraal-Afrika onveilig. De laatste jaren komt daarbij ook de dreiging van terreurorganisaties als IS en Boko Haram. Het zijn stuk voor stuk belangrijke drijfveren van migratie, toch wordt er vaak voorbijgegaan aan honger of voedselonzekerheid. Met het rapport ‘At the root of exodus: food security, conflict and international migration’ biedt het WFP inzicht in de complexe materie. 

Wat is de rol van voedselonzekerheid?

Conflictsituaties wakkeren migratie inderdaad aan, maar wanneer deze gepaard gaan met voedselonzekerheid is de exodus nog groter. Migratie leidt op haar beurt tot meer voedselonzekerheid omdat migranten of vluchtelingen onderweg al snel door hun voedselreserves raken. Bovendien is het risico dat migranten zich bij gewapende partijen aansluiten - om honger te voorkomen - navenant. Zo houdt voedselonzekerheid het conflict alsook de migratie die eruit voortvloeit verder in stand.

Wat zeggen de cijfers?

Wanneer voedselonzekerheid met 1% toeneemt, zien 1,9% meer mensen zich genoodzaakt om hun land te verlaten. Voor elk bijkomend jaar van conflict neemt het aantal mensen dat op de vlucht slaat ‘slechts’ met 0,4% toe. De combinatie van honger en conflict zorgt  vandaag voor ruim 65 miljoen vluchtelingen.

Wat zijn de aanbevelingen voor beleidsmakers?

Humanitaire hulp moet meer voedselzekerheid en levensbescherming garanderen. De steun dient dus meer op maat te zijn van de meest kwetsbare individuen. Dat betekent dat vluchtelingen- of migrantengemeenschappen die het meest met voedselonzekerheid te kampen hebben, voorrang moeten krijgen. Via mobiele technologie en sociale media kan men migranten/vluchtelingen afraden gebieden aan te doen waar ze mogelijks met voedselonzekerheid te maken krijgen. Vluchtelingen wensen vooral dat de leefsituatie in hun land van herkomst verbetert. Alleen dan kunnen ze opnieuw de moed vinden om er hun leven in alle veiligheid terug op te bouwen mét voedselzekerheid.

Migranten versus vluchtelingen

Migranten zijn personen die om economische of familiale redenen hun land uit eigen beweging verlaten. Aan een eventuele terugkeer is weinig gevaar verbonden.

Vluchtelingen daarentegen zijn op de vlucht voor geweld of vervolging in hun thuisland. Ook voedselonzekerheid valt onder deze noemer. In dat geval is er geen sprake van een veilige terugkeer naar het land van herkomst. 

WFP

Als onderdeel van de Verenigde Naties opereert het WFP als ’s werelds grootste humanitaire organisatie voor het verstrekken van voedsel aan mensen die niet langer zelf in deze basisbehoefte kunnen voorzien. België is een loyale partner van het WFP.

Vluchtelingen Voedselzekerheid
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 45 /57 Connecting Business initiative: bedrijven inzetten voor snellere respons bij rampen