Vrouwen aan de macht in Oeganda

Heleen Annemans
01 juni 2015
Twee jaar lang werkte ik als Junior Assistent voor de Belgisch Technische Coöperatie BTC in Niger. Een vriendin van me was er United Nations Volunteer (UNV) en toen ze me meer over het programma vertelde dacht ik: dat wordt de volgende stap. En zo was het ook. Vijf maanden na mijn terugkeer uit West-Afrika vertrok ik opnieuw, richting het oosten van het continent dit keer, naar the Pearl of Africa, Oeganda.

UNV

De Belgische overheid ondersteunt programma’s van de Verenigde Naties die jongeren de kans bieden ervaring op te doen in een van haar agentschappen. Na mijn ervaringen binnen de gouvernementele samenwerking wilde ik ontdekken hoe een internationale instelling zoals de VN functioneert. Als multilaterale organisatie krijgt de VN vaak kritiek over inefficiëntie. Het is belangrijk een debat te voeren over de impact van de ontwikkelingssamenwerking, maar liefst wel met kennis van zaken. Vanuit die nieuwsgierigheid, maar ook vanuit de wens een nieuwe cultuur te ontdekken en te leren van anderen, ging ik voor een jaar aan de slag bij de VN met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 

UN Women

Ik kwam als (betaald) vrijwilliger terecht bij UN Women. UNW promoot de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen. En hoewel daaraan ook in België nog veel werk is, ligt het in Oeganda moeilijker. Vrouwen in de Oegandese maatschappij hebben vaak een ondergeschikte rol en zelfs nu het tij stilletjes aan lijkt te keren zijn de verschillen in rechten en plichten tussen beide seksen nog steeds groot. Dat hoeft niet noodzakelijk slecht te zijn, zolang het hand in hand gaat met gelijke kansen. En daar knelt nu net het schoentje.

Als Programme Officer Women Leadership probeer ik vrouwen aan te moedigen actief deel te nemen aan het politieke leven. Oeganda kent een quotasysteem waardoor het parlement vandaag 35% vrouwelijke leden telt. Maar kwantiteit staat natuurlijk niet altijd gelijk aan kwaliteit. In 2014 begeleidde ik een studie die uitzocht welke kansen en hindernissen vrouwen ondervinden wanneer ze besluiten in de politiek te stappen. Het feit dat vrouwen niet gezien worden als natuurlijke leiders, seksuele intimidatie, een gebrek aan start- en campagnekapitaal en een gebrekkige kennis over politiek zijn maar enkele van de problemen die vrouwen ervaren. Om daarin verandering te brengen werk ik samen met vijf grote lokale organisaties rond goed bestuur en gender. Samen organiseren we workshops om vrouwen in te lichten over hun rechten, zoals stemrecht en het recht zichzelf verkiesbaar te stellen, hoe ze een campagne moeten opzetten en hoe stemmen werkt.

Een tweede luik van het werk situeert zich op het nationale niveau, want naast burgerschap is ook wetgeving een belangrijk aspect om de positie van de vrouw te verbeteren. De Oegandese grondwet is overwegend positief wanneer het aankomt op gelijke kansen. Affirmative action, of corrigerende maatregelen voor benadeelde groepen, zorgt ervoor dat de stem van vrouwen, mindervaliden en jeugd gehoord wordt. Samen met de Uganda Women in Parliament Association begeleiden we zowel mannelijke als vrouwelijke politici door het geven van informatie over vrouwvriendelijke wetgeving en sensibiliseren we politieke partijen om nieuwe – vrouwelijke – kandidaten te werven.

 

Resultaat

In 2016 vinden de volgende presidents- en parlementsverkiezingen plaats in Oeganda. Een uitgelezen kans om na te gaan of onze inspanningen verandering teweeg brachten. Ik kruis alvast mijn vingers voor minstens 40% vrouwen in het volgende parlement!

Wie?

Heleen Annemans, United Nations Volunteer bij UN Women in Oeganda

Wat?

Vrouwen aanmoedigen actief deel te nemen aan het politieke leven

Waarom?

Hoewel er 30% vrouwelijke parlementairen zijn, blijven er veel obstakels voor vrouwen om politiek actief te zijn.

Vrouwenrechten Oeganda Gender
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 23 /22 Clara vormt zich een beeld van kinderhandel in Togo