Wanneer beslissen vrouwen zelf?

Léa Gaudron
02 maart 2018
Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) bracht onlangs zijn jaarverslag over de toestand van de wereldbevolking uit. Elk jaar vestigt het daarin de aandacht op een probleem dat een groot deel van de bevolking treft. In 2017 gaat het jaarverslag over reproductieve gezondheid en rechten in een tijdperk van ongelijkheid.

Armoede is niet alleen een kwestie van geld op een bankrekening. Veeleer is ze een sociaal-economische situatie die voortvloeit uit een complex samenspel van factoren. Om armoede doeltreffend te bestrijden, dien je onder meer de ongelijkheid weg te werken die eraan ten grondslag ligt. En met ongelijkheid bedoelen we verschillen op basis van geslacht, etnische afkomst, levensomstandigheden, enz. Al deze factoren verminderen de kansen om aan de bak te komen.

Wat is het belang van de reproductieve rechten?

Veel vrouwen kunnen niet kiezen of en wanneer ze moeder worden. 20% van de armste vrouwen in de ontwikkelingslanden kunnen zo goed als niet aan gezinsplanning doen. Ze krijgen geen seksuele voorlichting, hebben geen toegang tot moderne anticonceptie en ze beschouwen het moederschap als noodlot. Tijdens de zwangerschap en bij de bevalling kunnen ze meestal ook niet rekenen op medische en professionele hulp.

Moeder worden houdt voor deze vrouwen al een groot gezondheidsrisico in. Als ze nog heel jong zijn, betekent dat vaak ook het einde van de schooltijd. Als ze werken, moeten ze hun job opgeven omdat er geen moederschapsverlof bestaat. Daarna vinden ze maar moeilijk opnieuw werk. Ze staan buiten de maatschappij in plaats van een inbreng te hebben en hun mogelijkheden te kunnen benutten. Wanneer de reproductieve rechten van vrouwen worden gewaarborgd, hebben niet alleen zijzelf er persoonlijk baat bij, maar ook de hele gemeenschap.

Ze krijgen geen seksuele voorlichting, hebben geen toegang tot moderne anticonceptie en ze beschouwen het moederschap als noodlot.

Wat zeggen de cijfers van UNFPA?

De situatie stemt niet tot optimisme. De economische verschillen tussen landen zijn de laatste jaren weliswaar kleiner geworden, maar dat neemt niet weg dat de ongelijkheid in minstens 34 landen is toegenomen tussen 2008 en 2013. Bovendien stelt UNFPA vast dat in 68 landen de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in 2016 groter is dan in 2015. In het algemeen bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen 23%. Dat cijfer daalt wel, maar bijzonder traag en vooral niet overal evenredig.

Wereldwijd hebben drie vrouwen op vijf geen zwangerschapsverlof en velen worden benadeeld van zodra ze zwanger zijn. In Afrika is de kloof tussen rijk en arm het grootst wat de toegang tot anticonceptie betreft. Door niet geplande zwangerschappen blijft het potentieel van vrouwen onderbenut waardoor ze onderaan de economische ladder blijven. En zo wordt armoede van generatie op generatie doorgegeven.

Vrouwen wereldwijd toegang geven tot reproductieve gezondheidszorg, helpt hen de ongelijkheid op het gebied van onderwijs en inkomen te overwinnen.

En wat doet België?

 

België is al vele jaren en op verschillende niveaus een belangrijke partner van UNFPA. Zo heeft ons land zijn financiële bijdrage sinds 2016 fors opgetrokken en behoort het nu tot de 15 grootste donoren. Ook in politiek opzicht is België een belangrijke bondgenoot. Met de juiste onderhandelingsvaardigheden slaagt ons land erin bij bilaterale projecten vooruitgang te boeken op het gebied van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en nieuwe partners te overtuigen.

 

De Belgische steun werd onlangs nog versterkt door de grote inzet van België voor de beweging “She Decides”, een initiatief dat dit jaar werd opgestart om de rechten van meisjes en vrouwen te verdedigen, in het bijzonder inzake hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Hoofddoel: iedere vrouw de kans geven zelf te beslissen of ze kinderen wil, hoeveel en wanneer. Verder wil She Decides de mensenrechten promoten die een grote invloed hebben op de gezondheid, de sociaal-economische situatie en de persoonlijke ontplooiing van elke vrouw en elk meisje.

Naar een meer inclusieve samenleving:

Het UNFPA-verslag bevat 10 actievoorstellen voor een meer rechtvaardige wereld.

www.unfpa.org/swop

UNFPA rapport 2017

 

Gender She decides Reproductieve gezondheid
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 10 /17 ‘Female food heroes’: helden van onze tijd