Wat als voetbal meer is dan een spel?

Alban Herinckx - A World of Football
07 juni 2018
Ik ben altijd al een voetbalsupporter geweest. Maar mijn enthousiasme kent zijn grenzen. Het stopt daar waar voetbal, zoals we die alle dagen op televisie zien, nog slechts in het teken staat van geld, corruptie, geweld, racisme… Ik weet nochtans dat deze sport zeer sterke waarden heeft, universele waarden. Dat wilden we tonen in de documentaires die we hebben gemaakt over uitzonderlijke projecten waarbij de bal als hefboom voor integratie wordt rondgespeeld. Zo ontstond het project A World of Football (AWOF) dat we samen met vier vrienden in 2012 hebben opgezet.

Wie?

Alban Herinckx, voorzitter en mede-oprichter van de vzw ‘A World of Football’

Wat?

Een vereniging die in de hele wereld de nadruk legt op de sociale dynamiek van het voetbal als hefboom voor integratie en ontwikkeling.

Waarom?

Voetbal is wereldwijd de meest bedreven sport. Iedereen kan het beginnen spelen. Voetbal kan levens ook een nieuwe wending geven en sterke waarden uitdragen naar jongeren, naar alle gemeenschappen, daar waar klassieke instellingen ontbreken.

Een wereld vol voetbal

AWOF is een groot menselijk avontuur, een reis rond de wereld met voetbal in al zijn aspecten. Gewapend met een camera en onze voetbalschoenen trokken we erop uit om kennis te maken met organisaties die voetbal inzetten voor de sociale ontwikkeling in hun gemeenschap. Deze uitzonderlijke reis bracht ons naar een veertigtal landen over de hele wereld. Vaak reikte de verbale communicatie niet verder dan het uitwisselen van de namen van de meest bekende Rode Duivels. Maar overal zagen we dezelfde emoties en plezier wanneer er een voetbal in het spel was. Het was niet nodig dezelfde taal te spreken of hetzelfde leven te leiden om samen te kunnen spelen. Tibetaanse monnik, gevangene in Brazilië, bankier in New York of jonge Palestijn, het maakte niet uit, we speelden allemaal op dezelfde manier.

We maakten een videofilm over elk van deze projecten met de bedoeling de publieke opinie te sensibiliseren, maar ook om de organisaties te helpen groeien en hierbij anderen aan te zetten elders een eigen project op te zetten. De 20 AWOF-films werden op RTBF uitgezonden tijdens de Europese Beker in 2012 en in 2016.

Overal zagen we dezelfde emoties en plezier wanneer er een voetbal in het spel was. Het was niet nodig dezelfde taal te spreken of hetzelfde leven te leiden om samen te kunnen spelen.

Allen samen

Een van de meest markante momenten tijdens de rondreis was zeker en vast de aankomst in Palestina, op weg naar de ontmoeting met onze eerste vereniging. Jonge meisjes van het dorp Yata zouden voor het eerst naar de andere kant van de Muur reizen die hen van Israël scheidt, om er een nogal bijzondere voetbalmatch te spelen. Voor het eerst stonden ze tegenover meisjes van de andere gemeenschap. Daar, op het ogenblik dat beide groepen op het veld verschenen, was de afstand tussen hen groot en we voelden een enorme spanning. Maar de angst verdween en de emoties haalden de bovenhand toen samen met de eerste passes hier en daar een eerste glimlach werd uitgewisseld.  Sindsdien komen ze geregeld samen rond eenzelfde passie. En ik ben ervan overtuigd dat ze zich hun leven lang, ondanks de haat rondom hen, zullen herinneren dat ze daar op het voetbalveld niet zo verschillend waren.

We hadden het geluk overal in de wereld even sterke projecten te ontdekken waarbij voetbal een duidelijke bijdrage levert aan ontwikkeling en integratie. Of het nu om de re-integratie van kindsoldaten in Oeganda ging of om een project in een Syrisch vluchtelingenkamp, om de preventie van aids in Zuid-Afrika of de emancipatie van vrouwen in India…, overal gingen we met veel plezier een balletje trappen in de mooiste stadions van de wereld. Onvergetelijk zijn zeker en vast de wedstrijd tegen de hele Masaistam aan de voet van de Kilimanjaro, die tegen de boeddhistische monniken op de binnenplaats van een tempel in het Himalayagebergte of het drijvende voetbalveld op het water van een vissersdorp in Thailand. Voetbal bracht ons telkens allen samen.

Het staat voor ons als een paal boven water dat voetbal een uniek potentieel heeft. En het zou jammer zijn dit potentieel niet te benutten voor sociale en educatieve doeleinden.

Het staat voor ons als een paal boven water dat voetbal een uniek potentieel heeft. En het zou jammer zijn dit potentieel niet te benutten voor sociale en educatieve doeleinden. Maar zoals alles dat een grote kracht uitstraalt, heeft ook voetbal zijn negatieve kanten. Het is dus dankzij de inzet van deze organisaties die de waarden in de juiste context overbrengen dat voetbal een van de belangrijkste sociale hefbomen ter wereld is. Laten we deze actoren, in België en elders, ondersteunen opdat sport in het algemeen ontwikkeling, vrede en integratie kan bewerkstelligen.

Het is meer dan een spel.

 

Alle films zijn beschikbaar op de site www.awof.org

 

Israëlische en Palestijnse meisjes spelen voetbal
© AWOF
Rwandese kinderen bekijken een voetbalmatch
© AWOF
Tibetaaanse monniken spelen voetbal
© AWOF
Sport
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 8 /22 ‘Bodaboda’ in het digitale tijdperk