Welke wetten gelden er in niemandsland oceanen?

Chris Simoens
04 augustus 2017
Wist je dat de oceanen hun eigen grondwet hebben? Al sinds 1994 vormt het VN-Zeerechtverdrag het unieke wettelijke kader voor alle activiteiten op zee. Op passage in Brussel voor een workshop voor de Kleine Eilandstaten  gaf Alice Hicuburundi van het VN-Bureau voor Oceanen toelichting bij deze ingewikkelde materie.
 

De ontwerpers van het verdrag begrepen dat alle problemen rond oceanen nauw verband hielden met elkaar’, stelt Alice Hicuburundi. ‘Ze moesten dus op een samenhangende en holistische manier behandeld worden.’ Het VN-Zeerechtverdrag (United Nations Convention on the Law of the Sea of UNCLOS) bundelt al die aspecten. Het omschrijft (1) de diverse zeezones, (2) de rechten en plichten van de zeevaart, (3) vrede en veiligheid, (4) bewaring en beheer van de levende zeeorganismen, (5) bescherming van het mariene milieu, (6) zeeonderzoek, (7) activiteiten op de zeebodem en (8) de vredevolle oplossing van geschillen. ‘De plicht tot samenwerking staat centraal!’ UNCLOS heeft het ook over migratie en de plicht om mensen op zee te redden. Het schenkt landen zonder kust het recht op doorgang tot een zee. Drie organen, waaronder het Internationaal Gerechtshof voor Zeerecht, waken over het verdrag.

De plicht tot samenwerking staat centraal!

Alice Hicuburundi

Aanvullingen

UNCLOS kan natuurlijk niet alles omschrijven. ‘Van bij het begin was het duidelijk dat het Verdrag moet aangevuld worden met meer gedetailleerde regelgeving.’ Zo aanvaardde de VN in 1995 het Fish Stocks Agreement dat het beheer van de zeevisvoorraden uitwerkt. De Algemene Vergadering van de VN overloopt elk jaar de ontwikkelingen op vlak van zeerecht. Ze bevestigt keer op keer dat UNCLOS het unieke kader blijft. Jaarlijks vindt een bijeenkomst plaats om de Algemene Vergadering voor te bereiden: the Consultative Process. Ze spit actuele thema’s uit. Zo kwam zee-afval en microplastics aan bod in 2016.

168 van de 195 VN-lidstaten hebben het verdrag bekrachtigd. Voorlopig zetten landen als Turkije, de VS, Israël en Venezuela die stap niet. ‘Toch erkennen zelfs landen die UNCLOS niet bekrachtigd hebben een groot deel van de regelgeving.’ Sommige landen – vooral de landen zonder kust – zijn zich nog niet bewust van de voordelen van het verdrag. Alle Kleine Eilandstaten zijn partij van UNCLOS.

 

Zeerecht Oceanen
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 6 /8 De oceaan is de toekomst