Wereldwijd nog 40 miljoen slaven

Roxanna Deleersnyder
28 november 2017
Slavernij behoort lang nog niet tot het verleden: dat is de conclusie van het laatste rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Walk Free foundation in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Volgens het onderzoek waren er in 2016 nog 40 miljoen mensen het slachtoffer van moderne slavernij. Daarvan zouden 25 miljoen het slachtoffer zijn van gedwongen arbeid en 15 miljoen van gedwongen huwelijken en prostitutie.

Het huidige aantal slaven is bijna een verdubbeling van de vorige schatting. Dat komt vooral doordat deze keer de gedwongen huwelijken ook in rekening zijn gebracht en omdat de organisatie in het algemeen over betere cijfers zou beschikken. Over de periode van de afgelopen vijf jaar zou er wereldwijd zelfs sprake zijn geweest van 89 miljoen slaven. Deze cijfers verschijnen net 60 jaar na de internationale conventie om slavernij te bannen.

Uit het rapport blijkt dat 71% van de slachtoffers vrouwen zijn en dat de meeste gevallen van slavernij vooral voorkomen in Afrika (7,6 op 1000 inwoners) en Azië & de Stille Oceaan (6,1 op 1000 inwoners). Hoe dan ook, de organisatie zegt dat er weinig tot geen cijfers bekend zijn uit Arabische landen en Noord- en Zuid-Amerika, waardoor de balans niet 100% accuraat is.

Privé- versus overheidssector

Hoewel de meeste gevallen zouden voorkomen in de privésector, zouden er toch 4 miljoen mensen zijn die dwangarbeid verrichten voor staten. In de privésector zou de meerderheid (24%) huishoudelijk werk verrichten (dat omvat ook de gevallen van gedwongen huwelijk), 18% in de bouwsector werken, 15% in de industrie, 11% in de landbouw en visserij en 4% in de mijnbouw. Van de 4 miljoen die werk verrichten voor staten, zou 64% ingezet worden voor de nationale economische ontwikkeling, 15% in het leger, zou 14% dwangarbeid verrichten in gevangenissen en 8% ingezet worden voor gemeenschapsdiensten.

Slavernij in private sector

152 miljoen kinderarbeiders

Het rapport werd gepubliceerd in het kader van de 72e Algemene Vergadering van de VN. Tegelijkertijd werd ook bekend gemaakt dat er wereldwijd nog steeds 152 miljoen kinderarbeiders bestaan. Ook daar komen de hoogste cijfers voor in Afrika (20% van het totale aantal) en in Azië & de Stille Oceaan (7% van het totale aantal). 70,9% van alle kinderarbeiders zou in de landbouw werken, 17,1% in de dienstensector en 11,9% in de industrie. Deze cijfers druisen radicaal in tegen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 8 (SDG8), die staat voor ‘eerlijk werk en economische groei’ en die wereldwijd bereikt zou moeten worden voor 2030. 

Kinderarbeid

 

ILO is een essentiële partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Bron: ILO

Lees ook: slavernij in de 21ste eeuw

ILO Slavernij Kinderarbeid Waardig werk
Terug Mens
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 8 /9 Iedereen koning: Ethische luxemode