Werkloosheid blijft hoog in 2018

Vincenza Ferrigno
09 februari 2018
Volgens het laatste rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zal het aantal personen zonder werk en het gebrek aan jobs in 2018 hoog blijven ondanks het feit dat de wereldeconomie er blijkbaar beter voorstaat.

Het rapport World Employment and Social Outlook – Trends 2018 toont aan dat de wereldeconomie in 2017 wel degelijk een groei kende. Die steeg in 2016 van 3,2% (het laagste niveau van de afgelopen zes jaar) naar 3,7% in 2017 (een hogere groei dan voorspeld). Toch blijft dat een zwak resultaat waardoor de groeiverwachtingen voor de toekomst beperkt blijven tot 4%.

Ook de vooruitzichten voor het wereldwijde werkloosheidspercentage zijn eerder gematigd. Dat percentage zal vermoedelijk lichtjes dalen tot 5,5% in 2018 (tegenover 5,6% in 2017) maar dat zal niet opwegen tegen het groeiend aantal personen op de arbeidsmarkt. Effect: de werkloosheid zal met meer dan 192 miljoen werklozen stabiel blijven. Volgens de vooruitzichten van de ILO zal de werkloosheid ook in 2019 even hoog zijn, met 193,3 miljoen werklozen.

De werkloosheid mag op wereldschaal stabiel gebleven zijn, maar dat neemt niet weg dat er nog op veel plaatsen een tekort is aan waardig werk: de wereldeconomie creëert nog steeds niet voldoende jobs.

Guy Ryder, directeur-generaal ILO

Het aantal personen met een onzekere job (meewerkende familieleden of zelfstandigen) zal almaar stijgen. Momenteel voeren er 1,4 miljard personen een onzekere job uit (ongeveer 42% van de actieve wereldbevolking). In ontwikkelingslanden bedraagt dat 76% tegenover 46% in opkomende landen. Volgens de ILO zal het aantal personen met een onzekere baan zelfs met 17 miljoen per jaar toenemen, zowel in 2018 als in 2019.    

Verder bemoeilijkt de toename van de actieve bevolking in ontwikkelingslanden elke vooruitgang om de armoede onder werkenden terug te dringen. Gevolg: 40% van de werkenden in ontwikkelingslanden (meer dan 114 miljoen personen) zullen extreem arm zijn in 2018. Daartegenover staat wel dat - door de vooruitgang die de opkomende landen hebben geboekt - 10 miljoen werkenden in 2018 en nogmaals 10 miljoen werkenden in 2019 uit de armoede onder werkenden zullen geraken.

Voor Guy Ryder, directeur-generaal ILO, staat één ding evenwel als een paal boven water: "Er moeten extra inspanningen worden geleverd om de arbeidskwaliteit te verbeteren van al wie werk heeft en om de winst die de groei oplevert billijk te verdelen.”

Daarom gaat het rapport ook in op de ongelijkheden op de arbeidsmarkt. De ILO vindt de verschillen tussen mannen en vrouwen verontrustend. Volgens de organisatie is het voor vrouwen niet alleen moeilijker om aan de arbeidsmarkt deel te nemen, maar is de kans dat ze een job vinden als ze eraan kunnen deelnemen, ook veel kleiner.  Dat verklaart waarom een groot deel van de vrouwen (80%) in ontwikkelingslanden een onzekere job heeft. Jongeren hebben het ook moeilijk op de arbeidsmarkt. De jeugdwerkloosheid ligt drie keer hoger dan die bij volwassenen: de wereld telt 13% werkloze jongeren tegenover 4,3% werkloze volwassenen.

Daarbij komt dat de vergrijzing van de bevolking een extra uitdaging vormt voor de arbeidsmarkt. Het toenemend aantal gepensioneerden belast namelijk zowel de arbeidsmarkt als de pensioenstelsels. De ILO schat dat er tegen 2030 voor 5 personen van 65 jaar of meer (3,5 in 2017) 10 werkende personen zullen zijn. Maar dat is nog niet alles. De gemiddelde leeftijd van de actieve bevolking zal 41 jaar bedragen in 2030. Daarom moeten oudere werknemers absoluut hulp krijgen om zich aan de veranderingen op de arbeidsmarkt aan te passen zodat ze inzetbaar blijven en niet in de armoede geraken. Vergrijzing

 

Infografie ILO

 

Infografie ILO

 

Werkloosheid Waardig werk Ongelijkheid
Terug naar dossier
Imprimer
In dezelfde categorie - Artikel 19 /39 Hoe de Peruviaanse quinoaboeren hun inkomen verhoogden