Zeg nee aan plastic vervuiling

Alain Baetens
27 juni 2018
Wereldmilieudag 2018 stond in het teken van de strijd tegen plastic vervuiling. Gastland India organiseerde diverse evenementen en toonde duidelijk zijn engagement om het onderwerp serieus aan te pakken en er rond te sensibiliseren. België en de EU zetten er hun inspanningen voor een schoner milieu in de kijker.

India was dit jaar gastheer en focusland van de Wereldmilieudag op 5 juni. Over heel India werden daartoe kleine en grote evenementen georganiseerd om de bewustwording rond milieu en vervuiling te verhogen. In New Delhi vond een interessante 5-daagse conferentie plaats rond milieubeheer.

De Belgische ambassade - in samenwerking met de EU-delegatie in New Delhi en alle ambassades van de EU-lidstaten – droeg actief bij tot het verhogen van de zichtbaarheid van het centrale thema: de strijd tegen plastic vervuiling. Hoewel plastiek een breed scala aan toepassingen kent, lijkt er wereldwijde steun te groeien tegen het zogenaamde "single use" of wegwerpbare plastiek, met name van flessen, bekers, rietjes, wattenstaafjes, pakpapier en zakjes.

Hoewel plastiek een breed scala aan toepassingen kent, lijkt er wereldwijde steun te groeien tegen het zogenaamde "single use" of wegwerpbare plastiek, met name van flessen, bekers, rietjes, wattenstaafjes, pakpapier en zakjes.

De EU als inspiratiebron voor milieubeheer en milieutechnologie

 

De EU kreeg tijdens de conferentie de kans om de beste praktijken van verschillende van haar lidstaten te delen, waaronder België. De EU-delegatie gaf uitleg bij het voorstel om 10 plastic producten te verbieden die slechts eenmalig gebruikt worden. Er werd ook ingezoomd op het bestaande beleid en de initiatieven inzake kringloopeconomie en afvalbeheer. Doel: de afvalberg verkleinen, zwerfvuil opruimen en bodem en waterwegen saneren.

Dr. Hafeez Rehman van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) zette uiteen hoe België één van de Europese pioniers en koplopers is inzake afvalbeheer en hoe ons land binnen het EU-kader omgaat met de uitdaging van plastic vervuiling. Daarbij werd onder meer verwezen naar de zelftestmethode die de FOD Volksgezondheid heeft ontwikkeld. Met behulp van de test kunnen bedrijven de uitstoot van microplastics in het milieu voorkomen. Dr. Rehman verwees ook naar het Zero Pellet Loss-initiatief en vrijwillige samenwerkingsverbanden zoals die van de haven van Antwerpen. Schippers, producenten en logistieke bedrijven hebben er afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat plastic korrels in het milieu terechtkomen.

Ruben Van Steenbrugge van Recupel – de Belgische verwerker van electr(on)isch afval - gaf op uitnodiging van de EU en op vraag van het Indiase ministerie van Milieu inzage in de manier waarop België omgaat met e-waste. Dat vormt een groeiende afvalstroom waarvoor India naar Europa kijkt als voorbeeld om het de baas te kunnen. In oktober vorig jaar bracht het Indiase ministerie van Milieu al een bezoek aan Recupel. Uit een workshop bleek tevens een grote vraag naar Europese knowhow en technologie. De Indiase overheid toonde duidelijk grote interesse in het functioneren en het verdienmodel van Belgische recyclage-installaties. Ze stelde echter ook veel vragen over de praktische uitvoerbaarheid in India van ‘selectieve en gesorteerde afvalophaling’, het ‘vervuiler-betaalt-principe’, de toepassing van ‘gedifferentieerde tarieven’ en de ’terugneemverplichting’ van bedrijven.

De Indiase overheid toonde duidelijk grote interesse in het functioneren en het verdienmodel van Belgische recyclage-installaties. Ze stelde echter ook veel vragen over de praktische uitvoerbaarheid in India.

Op een sessie over Internationale Samenwerking rond de sanering van de Ganga-rivier (National Mission for Clean Ganga) zette ons land de Belgische kennis en knowhow inzake technologie, beleid en bedrijfsoplossingen in de verf die kunnen worden ingezet tegen vervuiling en voor het ontwikkelen van het stroomgebied. Ons land stond tevens stil bij de in maart van vorig jaar opgerichte Clean Ganga Europe Desk, een samenwerking tussen VITO en IIT Kanpur. Doel: de uitvoering van innovatieve en kosteneffectieve technologieën versnellen door de dialoog tussen de Indiase overheid, de Europese Commissie en geïnteresseerde partijen in de EU-lidstaten te versterken.

 

Beat plastic pollution together

 

UNEP en haar uitvoerend directeur Erik Solheim waren heel tevreden over de samenwerking met India en de vele bewustmakingsacties die in het hele land georganiseerd werden. Bovendien kondigde India aan dat het zich zou aansluiten bij het Clean Seas- initiatief om de vervuiling van mariene ecosystemen te verminderen. Het zal tevens tegen 2022 alle “single use” wegwerpbare plastic verbieden.

Nabij het symbolische India Gate een ‘plogging’ event (pick-up litter while jogging = raap afval op tijdens het joggen) georganiseerd met deelname van zo’n 70 personen uit de diplomatieke gemeenschap.

Mensen rapen plastic afval op.
© Ambabel India

Met de Zweedse ambassade en de EU-delegatie werd verder nabij het symbolische India Gate een ‘plogging’ event (pick-up litter while jogging = raap afval op tijdens het joggen) georganiseerd met deelname van zo’n 70 personen uit de diplomatieke gemeenschap. Ten slotte kondigden de EU Delegatie en de ambassades van alle lidstaten een ‘Green Pledge’ af. Voortaan weren ze wegwerpplastiek uit de ambassades en gaan ze bewuster om met hun ecologische voetafdruk. 

India Vervuiling
Terug Planeet
Imprimer
Over hetzelfde thema - Artikel 3 /2 Ambassade in Beiroet kiest voor schoner milieu