Snel lezen

350.000 euro voor de rijstboeren in de Filipijnen

Fanny Lamon
01 februari 2019
De Filipijnen worden geregeld getroffen door extreme weersomstandigheden die een bedreiging vormen voor de bestaansmiddelen van de rijstboeren. Daarom treft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) nu met Belgische steun preventieve maatregelen.

 

De Filipijnen, land met onbestendig klimaat

De Filipijnse archipel is sterk onderhevig aan weerrisico’s. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, cyclonen of ook tsunami’s en overstromingen vormen een bedreiging voor duizenden kwetsbare landbouwers. Na de doortocht van El Niño (= opwarming van de oceaan die een invloed heeft op de windpatronen, de temperatuur van het zeewater en de hoeveelheid neerslag) wisselen op de Filipijnen extreme droogte en cyclonen elkaar af. Deze weerfenomenen brengen de voedselzekerheid in het gedrang en leiden tot een aanzienlijk inkomensverlies voor de Filipijnse rijstboeren.  

 

Voorkomen en observeren voor een betere preventie

Om de rijstproductie te beschermen, heeft de FAO een preventieprogramma opgezet waaraan België een bijdrage levert van 350.000 euro. Het opzet is om via het onderdeel Early Warning Early Action (EWEA) van het Special Fund for Emergency and Rehabilitation  (SFERA) hulp te bieden aan 1500 gezinnen in de provincies Maguindanao en Cotabato op het eiland Mindanao.

Op basis van een proefopstelling van het EWEA-systeem zal het project acties ondernemen om vooraf droogte te bestrijden, met name door irrigatiesystemen en alternatieve middelen van bestaan aan te bieden, zoals veeteelt en hoogwaardige handelsgewassen. Dat zal de weerbaarheid van de boeren vergroten.

Tegelijkertijd wordt een sensibiliseringscampagne opgezet om de rijstboeren ervan te overtuigen gebruik te maken van de snelle waarschuwingssystemen die bijzonder doeltreffend zijn wanneer een voedselcrisis dreigt. Het gaat er meer bepaald om concrete kennis over de rijstproductie te verzamelen om zo beheersplannen met betrekking tot de voedselzekerheid te kunnen opstellen.

Rijstculturen beschermen en de weerbaarheid van de kwetsbare Filipijnse landbouwers verhogen die met extreme weersomstandigheden te maken hebben, daar gaat het om.

Filipijnen Landbouw Rijst Humanitaire hulp
Volgend artikel 350.000 euro voor Syrische landbouwers