Snel lezen

2

7,6 miljoen euro voor heropbouw Irak

SPF AE/FOD BZ
20 februari 2019
België schenkt 7,6 miljoen euro humanitaire hulp aan Irak. ‘Nu IS er verdreven is, hebben de mensen er immers nood aan een perspectief op een vrij leven. Alleen zo kan een nieuwe voedingsbodem voor extremisme voorkomen worden’, aldus minister Alexander De Croo.

 

De oorlog tegen IS in Irak veroorzaakte de voorbije vijf jaar één van de grootste humanitaire crisissen in de wereld. Bijna zes miljoen mensen sloegen op de vlucht, 1,8 miljoen mensen zijn nog steeds ontheemd. Irak herbergt ook zo’n 250.000 Syrische oorlogsvluchtelingen, voornamelijk in de Koerdische gebieden.

De Iraakse stad Mosoel was tussen 2014 en 2017 in handen van IS. Door de hevige gevechten ontvluchtten toen bijna 1 miljoen mensen Mosoel, 400.000 zijn nog steeds niet teruggekeerd. Steden als Mosoel kennen dan ook enorm hoge humanitaire noden. De economie ligt in puin en de armoede is in voormalig IS-gebied dubbel zo hoog als elders in het land. Ziekenhuizen zijn vernield of onveilig door achtergebleven explosieven. Heel wat mensen kampen ook met ernstige mentale gezondheidsproblemen of herstellen van zwaar seksueel geweld.

 

Meer dan 40 miljoen euro

Daarom maakt België dit jaar 7,6 miljoen euro vrij voor directe hulp aan Irak. Vier miljoen gaat naar het humanitair fonds voor Irak van het VN-bureau voor de coördinatie van Humanitaire Hulp (OCHA), 1 miljoen naar de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR), 1 miljoen naar het Wereldvoedselprogramma (WFP) en 1,6 miljoen naar Handicap International om de terugkeer van ontheemden in Kirkuk te ondersteunen. Dat brengt de rechtstreekse humanitaire bijdrage van België aan Irak sinds het begin van de strijd tegen IS op 41,6 miljoen euro.

Naast deze rechtstreekse humanitaire bijdragen maakt ons land elk jaar ook 23,25 miljoen humanitaire financiering vrij voor de algemene middelen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), UNHCR en WFP, OCHA. Jaarlijks gaat nog eens 26 miljoen euro aan vrij inzetbare humanitaire bijdragen naar globale humanitaire fondsen. De Europese Commissie spendeerde via haar humanitaire organisatie ECHO sinds 2015 in totaal 420 miljoen euro aan humanitaire hulp in Irak. Ongeveer 4% van ECHO’s budget komt uit de Belgische begroting.

Irak Humanitaire hulp
Volgend artikel 175.000 euro voor Indonesische landbouwers op Sulawesi