Snel lezen

België herziet bevoegdheden voor IFI

Chris Simoens
01 februari 2017
De internationale financiële instellingen (IFI) – met onder meer de Wereldbankgroep en de regionale ontwikkelingsbanken – vormen een gedeelde bevoegdheid van de Belgische ministers van Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën. Een recent Koninklijk Besluit (5 december 2016) schiep daarin meer klaarheid. De drie wijzigingen op een rijtje.

 

1. De ministers van Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën oefenen voortaan gezamenlijk de voogdij uit over de Wereldbankgroep.

In de praktijk betekent dat dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Financiën Johan Van Overtveldt samen bevoegd zijn voor zowel de vertegenwoordiging van België in de Wereldbankgroep als voor het beheer van het budget voor de Wereldbankgroep. De minister van Financiën blijft Gouverneur bij de Wereldbankgroep, de minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt plaatsvervangend Gouverneur.

De minister van Ontwikkelingssamenwerking krijgt meer zeggenschap op het niveau van de vertegenwoordiging. Zo zal hij vanaf 1 juli 2017 de Belgische vertegenwoordiger bij de International Development Association (IDA) mogen aanduiden. IDA – onderdeel van de Wereldbankgroep - geeft kredieten en giften aan lage-inkomenslanden. De Belgische vertegenwoordiger kan vanuit het Belgisch ontwikkelingsbeleid mee het beleid van IDA sturen.

Ook voor de selectie van de posten van de twee Belgische vertegenwoordigers bij de Wereldbank zal de minister van Ontwikkelingssamenwerking voortaan mee kunnen beslissen. Beide posten zullen door Financiën en Ontwikkelingssamenwerking beurtelings worden ingevuld.

 

2. De kredieten voor de Aziatische Ontwikkelingsbank, het Aziatische Ontwikkelingsfonds, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling worden voortaan ingeschreven op de begroting Financiën.

Deze kredieten zullen dan ook volledig door de minister van Financiën worden beheerd zonder inspraak van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Voorheen gebeurde de begrotingsbespreking in gezamenlijk overleg tussen de twee ministers. Financiën krijgt ook de vertegenwoordiging bij die instellingen.

 

3. De Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds komen volledig voor rekening van Ontwikkelingssamenwerking.

Ontwikkelingssamenwerking krijgt dus zowel de vertegenwoordiging als het budget voor de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds. Logisch gezien de focus van het Belgisch ontwikkelingsbeleid op Afrika.

De minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt Gouverneur van België bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Hij zal voortaan de Belgische vertegenwoordiger bij de Afrikaanse Bank kunnen voordragen. De minister van Financiën wordt plaatsvervangend Gouverneur.

De kredieten voor de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds blijven op de begroting Ontwikkelingssamenwerking staan. Ze worden voortaan wel volledig door de minister van Ontwikkelingssamenwerking beheerd zonder inspraak van de minister van Financiën. Voorheen gebeurde dat in gezamenlijk overleg.

Het gebouw van de Wereldbank.
© The World Bank/Simone D. McCountie
Wereldbank Bestuur IMF Belgische Ontwikkelingssamenwerking