Snel lezen

België komt op voor mensenrechten

Julia Moisan
17 november 2017
In het kader van de 72e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (19 tot 25 september 2017, New York) zet België zijn inspanningen verder om de mensenrechten te verdedigen.

Een van de zaken waarvoor ons land zich volop inzet, is de bestrijding van de seksuele uitbuiting en misbruik gepleegd door VN-missiepersoneel. Enerzijds is het wettelijk kader versterkt om te voldoen aan de hoge normen om dergelijke handelingen te voorkomen en te onderdrukken. Anderzijds heeft ons land het pact van de VN-Secretaris-Generaal onderschreven. Daarmee verbindt het zich om concrete maatregelen te nemen en de inspanningen op dit gebied te intensiveren.

België heeft ook haar inzet verhoogd voor de bescherming van de kinderen in gewapende conflicten. Een belofte die zich zou kunnen concretiseren als België volgend jaar een zetel krijgt als niet-permanent lid in de VN-Veiligheidsraad.

Ten slotte heeft ons land de wereldwijde alliantie tegen handel in goederen voor doodstraf en foltering vervoegd. Deze verordening verbiedt onder andere deze handel en controleert de uitvoer van goederen die gebruikt kunnen worden voor foltering of het uitvoeren van de doodstraf. Daarnaast heeft België aangekondigd dat het Zevende Wereldcongres tegen de Doodstraf eind februari 2019 zal plaatsvinden in Brussel.

Meer info op:

https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2017/vredesoperaties_moeten_burgers_en_meest_kwetsbaren_beschermen

https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2017/belgie_blijft_voortrekker_in_bescherming_van_kinderen_in_gewapende_conflicten

https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2017/belgie_in_wereldwijde_alliantie_tegen_handel_in_goederen_voor_doodstraf_en_foltering

 

Mensenrechten Verenigde Naties Belgisch beleid