Snel lezen

België smeedt langdurige banden met Zuid-Afrika

Chris Simoens
09 juli 2019
Zuid-Afrika is niet langer een partnerland van België. Daarom wil ons land inzetten op langdurige partnerschappen tussen Zuid-Afrikaanse en Belgische onderzoeks- en opleidingsinstellingen.
 

20 jaar lang was Zuid-Afrika een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Daar komt in 2019 definitief een einde aan. Maar dat betekent allerminst dat de relaties tussen België en Zuid-Afrika worden stilgelegd, wel integendeel. De diplomatieke betrekkingen gaan natuurlijk door. Dat was ook het opzet van een afsluitend seminarie dat op 27 juni 2019 in Pretoria doorging: ‘One chapter closes, another begins’.

België – via zijn ontwikkelingsagentschap Enabel – heeft dan ook gezocht naar een formule om de samenwerking te bestendigen. In geval van Zuid-Afrika opteerde ons land voor een ‘exitprogramma’ waarin sterke universitaire partnerschappen de weg moeten plaveien voor een blijvende economische samenwerking. België investeerde daarvoor 1,5 miljoen euro over een periode van 24 maanden (2017-2019).

Zuid-Afrika heeft immers in haar ‘nationaal ontwikkelingsplan – visie 2030’ onderwijs, opleiding en innovatie als één van de prioritaire gebieden aangeduid. Want hoewel de toegang tot onderwijs – van lager tot hoger en universitair onderwijs – er vrij hoog ligt, vormt de kwaliteit van het onderwijs een probleem.

Het exitprogramma heeft vooral ingezet op ICT, gezondheid, de maritieme sector en publiek financieel beheer.

Het exitprogramma heeft vooral ingezet op ICT (opleiding van hooggekwalificeerde IT-beroepsmensen), gezondheid (biostatistici), de maritieme sector (op maat gemaakte opleidingen die beantwoorden aan de noden van de maritieme sector in Zuid-Afrika) en publiek financieel beheer voor gedecentraliseerde niveaus in het hele land.  

Het schonk eveneens bijzondere aandacht aan de emancipatie van vrouwen, jongeren, mensen met een handicap (vooral doven) en plattelandsbewoners. Deze historisch benadeelde groepen dienen immers een betere toegang te verkrijgen tot hoger onderwijs. Hun kansen op tewerkstelling kunnen daardoor verhogen.

Uiteindelijk wil ons land daarmee de basis leggen van langdurige partnerschappen tussen Zuid-Afrikaanse en Belgische onderzoeks- en opleidingsinstellingen. Het onderzoek en de opleidingen moeten op hun beurt toelaten om vaardigheden te ontwikkelen die nuttig zijn voor de bedrijfswereld. Een win-win voor beide landen.

Zuid-Afrika Onderzoek Onderwijs