Snel lezen

1

België strijdt tegen mensenhandel

SPF AE/FOD BZ
09 mei 2019
Op 5 april 2019 werd tijdens een plechtigheid in de VN-gebouwen in Wenen de Belgische bijdrage van 2 miljoen euro aan het Trust Fund van de Verenigde Naties voor slachtoffers van mensenhandel officieel kenbaar gemaakt.

 

De symbolische overdracht gebeurde door ambassadeur Ghislain D’hoop in het bijzijn van Yury Fedotov, de directeur-generaal van de VN in Wenen en uitvoerend directeur van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Tijdens de plechtigheid toonde uitvoerend UNODC-directeur, Yury Fedotov, zich uiterst dankbaar voor de genereuze steun uit België. Hij onderstreepte dat die de slachtoffers van mensenhandel over de hele wereld, vooral vrouwen en kinderen, zal helpen om uit hun precaire situatie te raken. Zo wordt mensenhandel voor seksuele uitbuiting, dwangarbeid, orgaanverwijdering en andere vormen van uitbuiting aangepakt.

De Belgische bijdrage heeft volgens Yury Fedotov een belangrijke signaalfunctie en kan andere donoren motiveren een gelijkaardige stap te zetten. Een signaal dat volgens UNODC brede aandacht verdient en dat duidelijk is aangekomen bij alle VN-lidstaten, nadat UNODC er een artikel aan had gewijd op zijn internetsite.

Een mooie opsteker voor de visibiliteit van ons land in een domein waar de kernprioriteiten van het Belgische VN-beleid (veiligheidsaspecten en de rol van vrouwen, de bescherming van burgers en voornamelijk kinderen en respect voor de mensenrechten) centraal staan.

Mensenrechten