Snel lezen

2

België, tiende belangrijkste donor voor noodhulp

Vincenza Ferrigno
15 januari 2018
België trekt elk jaar nagenoeg 180 miljoen euro uit voor humanitaire hulp. In 2017 was hiervan 12,5 miljoen euro bestemd voor het CERF, het Centraal Noodhulpfonds van de VN. Dit fonds kan wereldwijd onmiddellijk optreden bij dringende humanitaire crisissen waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn. De regelmaat waarmee België bijdragen stort en de grootte ervan maken van ons land de tiende belangrijkste donor van dit snel inzetbare fonds voor humanitaire hulp.

                                                               
De laatste tien jaar heeft België 107 miljoen euro, oftewel 10 miljoen euro per jaar, uitgetrokken voor het CERF. Kortom, 2,7% van alle middelen die het CERF de voorbije twaalf jaar heeft ontvangen, is afkomstig van België. Onder de 193 lidstaten en waarnemende leden van de VN onderscheidt ons land zich daarmee als tiende (in 2016 zelfs negende) belangrijkste donor van het CERF.

Zo was de bijdrage van België en van andere donoren van doorslaggevend belang voor de noodhulp die het CERF heeft kunnen bieden bij de eerste tekenen van hongersnood in Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en Noordoost-Nigeria. Het CERF kan dan ook bijzonder snel (in minder dan 48 uur) de bijeengebrachte middelen vrijmaken en besteden, met name bij het begin van een crisis of wanneer de situatie verslechtert, anders gezegd, wanneer ze het meest nodig zijn.

Het CERF is in 2006 opgericht om snel humanitaire hulp te kunnen bieden bij dringende humanitaire crisissen waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn. De voorbije tien jaar heeft het fonds 4,5 miljard dollar verdeeld over een honderdtal landen. Elk jaar werd 450 miljoen dollar toegekend aan 50 landen die af te rekenen hadden met een humanitaire crisis. Om de nodige middelen bijeen te brengen kan het CERF in de eerste plaats rekenen op landen zoals België die begaan zijn met de humanitaire zaak, maar onder andere ook op regionale en lokale overheden, stichtingen en bedrijven.

Daarnaast worden ook middelen toebedeeld voor crisissen die geen of niet lang genoeg media-aandacht hebben gekregen. Twee keer per jaar maakt het CERF middelen vrij voor crisissen die weliswaar onopgemerkt zijn gebleven maar niet voorbij zijn en waarvoor vaak niet de nodige financiering voorhanden is. Alleen al in 2016 heeft België met zijn bijdragen aan het CERF een helpende hand gereikt aan 47 landen in een crisissituatie.

 

Bijdrage BelgIê CERF

 

Humanitaire hulp
Volgend artikel Belgische hulp voor de inwoners van Kasaï en de slachtoffers van Irma