Snel lezen

2

Belgische hulp voor de inwoners van Kasaï en de slachtoffers van Irma

Julia Moisan
02 oktober 2017
De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) – een van de belangrijkste partnerorganisaties voor humanitaire hulp – krijgt 500.000 euro voor Kasaï en 300.000 euro voor de slachtoffers van orkaan Irma.

 

België maakt 500.000 euro vrij voor SFERA, het speciaal fonds voor noodhulp en rehabilitatie-activiteiten. Dat aanzienlijke bedrag is bijzonder welkom om de nood te lenigen van 5000 gezinnen in de Kasaï-regio.

Sinds augustus 2016 gaat de regio gebukt onder een humanitaire crisis. Er heerst hongersnood en de bevolking heeft geen andere keuze dan te vluchten. Dorpen en velden werden in brand gestoken met verlies van levensmiddelen en landbouwgereedschap als gevolg.

De steun van de Belgische regering zal worden aangewend voor het herstel van de productiecapaciteit en de organisatiestructuren. Met de nodige werktuigen en degelijk zaaigoed kunnen de dorpelingen opnieuw voedsel telen en voorraden aanleggen en zijn ze niet langer van hulp afhankelijk.

Ook voor de slachtoffers van orkaan Irma die vooral het noordoosten van het Caribisch gebied zwaar heeft getroffen, maakt België 300.000 euro vrij.

De orkaan bracht niet alleen zware schade toe aan oogsten, werktuigen en landbouwinfrastructuur, maar ontwrichtte ook de visserij en de sector van de viskwekerij, met alle gevolgen van dien voor wie er moet van leven.

Terwijl deskundigen in Cuba, de Dominicaanse Republiek, Haïti en andere landen in het Caribisch gebied de omvang van de schade proberen op te meten, kan de getroffen bevolking de hulp van de Belgische regering heel goed gebruiken om intussen verder te kunnen. Deze steun is dan ook van levensbelang voor de voedselvoorziening en het dagelijks leven in dit gebied. 

 

Humanitaire hulp DR Congo Caraïben
Volgend artikel België zet in op humanitaire hulp