Snel lezen

Beninse gemeentelijke inkomsten transparant

Hanne Albers & Karlien Gorissen - VVSG
07 december 2017

Enkele jaren geleden voerde Dogbo, de Beninse stedenbandgemeente van Roeselare, een systeem in dat de transparantie in de gemeentelijke ontvangsten verhoogt. Net zoals bij de meeste lokale besturen in Benin regelden de verschillende gemeentelijke diensten in Dogbo hun inkomsten apart. Er bestond geen centraal overzicht met de ontvangen standgelden van de marktkramers, de inkomsten uit de uitreiking van aktes (bv. rijbewijzen) en andere belastinginkomsten voor de stad. Dogbo installeerde daarom een digitaal eenloketsysteem.

Alle gemeentelijke inkomsten uit belastingen komen zo via één digitaal loket de gemeentelijke organisatie binnen en worden beheerd met één softwareprogramma. De burgemeester van Dogbo kan daardoor op elk moment een overzicht van de gemeentelijke inkomsten raadplegen en de geplande uitgaven opvolgen. Dit verhoogt de transparantie van de middelen, vermindert de corruptie en leidt tot een beter beheer van de gemeentelijke middelen. Volgens de burgemeester liggen de gemeentelijke inkomsten zelfs tot zes maal hoger sinds Dogbo het systeem heeft ingevoerd. Dogbo is op dit vlak pionier in Benin, maar onder meer ook de Beninse partnergemeenten van Zoersel, Merelbeke en Hoogstraten hebben plannen om dit digitale eenloketsysteem de komende jaren uit te werken.

Benin Belastingen Bestuur Transparantie