Snel lezen

Digitalisering en groene stroom gaan hand in hand in Mozambique

Trang Dao
01 december 2016

Onderwijs, gezondheidszorg, natuurbescherming, landbouw…: alle kunnen ze baat hebben bij digitalisering. Ziehier een voorbeeld. 

 

Van 2010 tot 2015 liep in Mozambique het project "Renewable Energy for Rural Development" (RERD, Duurzame Energie voor Plattelandsontwikkeling). Er werden honderden off-grid zonne-energiesystemen (niet aangesloten op het net) geïnstalleerd op openbare gebouwen: gezondheidscentra, scholen, administratieve gebouwen... Om al deze systemen stabiel te houden, waren aanzienlijke investeringen en onderhoudsinspanningen nodig. Experts dienden alles op geregelde tijdstippen nauwgezet op te volgen. Maar in afgelegen gebieden liepen de kosten daardoor zeer hoog op. Bij het minste technisch probleem raakten de systemen in onbruik.

 

Kinderen spelen en zitten op de grond voor een schooltje

Vanuit deze vaststelling zette het RERD-project in nauwe samenwerking met de Belgium Campus in Zuid-Afrika een goedkoop opvolgingssysteem op. Dat stuurde vitale parameters via een gsm-netwerk naar een centrale eenheid. Van daaruit konden de teams in het veld kostenefficiënt worden uitgezonden. Ook was bijstand op afstand mogelijk wat toeliet de problemen merkelijk goedkoper op te lossen.

 

Digitalisering Hernieuwbare energie
Volgend artikel Apps bestrijden straffeloosheid in Oost-Congo